Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngài Thành Tín Thay

Cuộn trang

1/. [C]Con xin đến [F]quỳ cung kính [C]trước [G]ngôi [Am]Ngài, 
Lòng an [F]nghỉ ở trong [C]Danh Ngài, 
Ngập tràn [Dm]bao nhiêu phước [G7]hạnh. 
Nguyện thờ [C]tôn ca khen Danh [F]Chúa 
Và chiêm ngưỡng [G]chỉ duy [Am]Ngài. 
Lòng sướng [Dm]vui hoan ca vì [G]con thuộc [C]Ngài. 
 
2/. [C]Ngài hằng [F]nghe lời con khẩn [C]thiết [G]kêu [Am]cầu, 
Lòng an [F]thái giữa cơn [C]ba đào, Vì Ngài [Dm]luôn luôn ở [G7]cùng. 
Lời Ngài [C]ban cho con vui [F]thỏa, 
Rằng tay Chúa [G]chở che [Am]hoài. 
Lòng sướng [Dm]vui hoan ca vì [G]con thuộc [C]Ngài. 
 
ĐK: Chúa của con muôn [Dm]đời y [G]nguyên, 
Lời Ngài không đổi [C]dời. 
Chúa của con muôn [Dm]đời y nguyên. 
[F]Chúa ơi Ngài [G]thành tín [C]thay! 
 
3/. [C]Nguồn tình [F]yêu, bình an chỉ [C][G]trong [Am]Ngài, 
Nguyện con [F]đến đỡ nâng [C]bao người, 
Vì Ngài [Dm]yêu con quá [G7]nhiều. 
Còn bao [C]nhiêu năm con trên [F]đất, con sẽ hát [C]xướng [G]cho [Am]Ngài. 
Lòng sướng [Dm]vui hoan ca vì [G7]con thuộc [C]Ngài. 
Chúa của con muôn [Dm]đời y nguyên, 
(Chúa Vua các vua...) [G]Lời Ngài không đổi [C]dời (Tình yêu Ngài không đổi dời...) [Am] 
Chúa của con muôn [Dm]đời y nguyên. 
[F]Chúa ơi Ngài [C]thành [G]tín [C]thay! 
[F]Chúa ơi, thật Chúa ơi! Ngài [C]thành [G]tín [C]thay.

Loading...

Video hướng dẫn