1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngại tiếng gần xa

Cuộn trang

Tôi trở [Am] về phố [E7] nhỏ chiều mưa [Am] bay Lê gót [A7] giày vết bùn lạnh đôi [Dm] tay Mà nghe lòng [Am] nhớ kỷ [F] niệm thuở nào [E7] đây Thư sinh còn tay [F] trắng nhưng tâm [E7] tình tràn đầy. Năm ấy [Am] nàng tuổi [E7] vừa độ trăng [Am] sao Chưa biết [A7] buồn biết sầu và lo [Dm] âu Tình yêu nở [Am] sớm lòng [F] ngại tiếng gần [E7] xa Yêu trong vòng lễ [F] giáo không ưu [E7] phiền mẹ [Am] cha. ĐK: Yêu nhau trong [C] tim nhưng chẳng hề tỏ [F] bày Công danh lao [Dm] đao qua suốt ba mùa [Am] đi Quê hương muôn [E7] nơi binh lửa vẫn tơi [G] bời Giã từ bạn [E7] bè cùng người em nhỏ mà [Am] đi. 3. Nay trở [Am] lại biết [E7] nàng đã sang [Am] ngang Lê gót [A7] giày trĩu nặng chiều lang [Dm] thang Vì yêu chẳng [Am] nói lòng [F] chẳng trách phiền [E7] ai Xin ghi vào trong [F] túi đáy tâm [E7] hồn mình [Am] thôi.

Video hướng dẫn