highlight chords
				               [C]            
Nắng chia nữa bãi chiều rồi 
            [G7]   [C]   
Vườn hoang trinh nữ xép đôi lá rầu 
            [F]   
Sợi buồn con nhện giăng mau 
  [Fm]   [C]           
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây 
 

   [F]           
Lòng anh mơ với quạt này, 
               [Dm]    
Trăm con chim mộng về bay đầu giường 
    [C]      [Am]    
Ngủ đi em mộng bình thường, 
    [Dm]      [G7]    
Ngủ đi em mộng bình thượng 
     [C]      [G7]    [C]  
Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ 
    [G7]    [C]  
Ngủ đi em, ngủ đi em 
 

  [C]             
Ngủ đi mộng vẫn bình thường 
          [G7]    [C]  
À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ 
           [F]   
Cây dài bóng sẽ ngẩn ngơ 
  [Fm]  [C]            
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau 
  [Cm]          
Tay anh em hãy tựa đầu 
                   
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rợi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngậm ngùi-Phạm Duy

				               [C]            
Nắng chia nữa bãi chiều rồi 
            [G7]   [C]   
Vườn hoang trinh nữ xép đôi lá rầu 
            [F]   
Sợi buồn con nhện giăng mau 
  [Fm]   [C]           
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây 
 

   [F]           
Lòng anh mơ với quạt này, 
               [Dm]    
Trăm con chim mộng về bay đầu giường 
    [C]      [Am]    
Ngủ đi em mộng bình thường, 
    [Dm]      [G7]    
Ngủ đi em mộng bình thượng 
     [C]      [G7]    [C]  
Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ 
    [G7]    [C]  
Ngủ đi em, ngủ đi em 
 

  [C]             
Ngủ đi mộng vẫn bình thường 
          [G7]    [C]  
À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ 
           [F]   
Cây dài bóng sẽ ngẩn ngơ 
  [Fm]  [C]            
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau 
  [Cm]          
Tay anh em hãy tựa đầu 
                   
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rợi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com