1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngàn năm mây bay

Cuộn trang

1. Thuở còn học trò mượn áo nhà [C] thơ Hay đứng yên bên song [F] hàng giờ [C] Lúc thả [Am] hồn mình lên vút [Dm] trời mơ Mong góp [G] mây không gian làm [C] hoa ĐK: Ngàn năm mây [F] bay Hoa mây chưa nở lòng vẫn [C] mê say Vẫn một trời [Am] mộng vẫn một trời [Dm] mơ Nhưng đời chỉ [G] là ngàn thuở [C] mây bay [F][C] Khoát áo đường [F] mây Nợ tan [Am] bồng hoen trắng [C] đôi tay [Em] Áo trắng trời [Dm] mây Nữa cuộc [Am] đời tóc trắng màu [G] mây 2. Vài nghìn năm nữa trời còn [C] mây bay [F] Hoa mây không nỡ lòng cố [C] mê say [Em] Vẫn nghìn lần [Am] mộng vẫn nghìn lần [Dm] mơ Vẫn nhớ vẫn [G] thương vẫn nghe mong [C] chờ

Video hướng dẫn