1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngàn Năm Sen Nở

Cuộn trang

[Am]Ngày rằm tháng 4 bừng [E7]ánh đạo, [Am]đón mừng thế tôn đã ra [E7]đời. [C]Cứu giúp bao [E7]người khỏi [C]khổ đau, [Am]xa lìa [Dm]bến mê [E7]lên bờ xa. [Am]Như lai thế tôn ngời ngời sáng, chợt người vui mừng trổi nhạc [Dm]thiên. [C]7 đóa sen và 5 [E7]gót ngọc, 9 rồng phun nước tắm [Am]như lai... ĐK: [Am]Thế tôn thế tôn đã ra đời, hát ca lên đi hỡi [E7]muôn loài. [C]Sen vàng ngàn năm đã [E7]hóa nở, tươi mát [Dm]nhân gian [G]sạch bụi trần. [Am]Dòng người đứng lặng tâm [E7]thành [C]kín, chấp tay qui hương bậc đạo sư. Muôn chim trổi nhạc ngàn hoa [E7]nở, thế tôn thế tôn đã [Am]ra đời...

Video hướng dẫn