1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngàn năm vẫn đợi

nhạc ngoại quốc - lời Việt Julie
Nguồn: saigonocean.com