1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngát hương đàm nở

Cuộn trang

1. Lâm-tỳ-[F] ni ngát hương hoa Vô [C] ưu thơm lành Tay Ma-[F] gia vin cành Tất-đạt-[C] đa đản [F] sanh Muôn chim [C] ca âm vang ngọt [Am] ngào [G] Non sông như thay [C] đổi cho [G7] đời yên [C] vui 2. Tâm thành [F] dâng Bổn sư hôm nay [C] con quay về Tai con [F] nghe lời vàng Tất-đạt [C] ngời ánh [F] quang Con chấp [C] tay con xin lạy [Am] Ngài [G] Cho con mau ra [C] khỏi đêm [G7] dài vô [C] minh. ĐK: Ngày đản [C] sanh hương ngát [G] bay trong nắng [C] hồng Ngày đản sanh khói hương [G] trầm, hương trần nhẹ [F] bay Con chấp [C] tay khấn nguyện Bổn [G] sư Cho con [G7] vui sống trong Đạo [C] từ [F] [C] 3. Hương từ [F] bi ngát bay trong yêu [C] thương vơi đầy Con đang [F] mơ lời Ngài suốt cuộc [C] đời không [F] phai Xin quên [C] đi bao nhiêu hận [Am] thù [G] Cho con vui trong [C] cõi dương [G7] trần đau [C] thương.

Video hướng dẫn