highlight chords
[Dm] Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy
Nghe một tiếng ầu [C] ơ nửa đêm bão [Dm] giông
[Dm] Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa
[C] Nghe một thuở hồng hoang ngựa [Dm] qua bến sông
[Gm] Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói toả
[F] Nhìn hòn đá [A] lăn nghiêng nghiêng
[Gm] Nghiêng nghiêng câu ca dao
[Gm] Nghiêng nghiêng mái [Am] chèo
Dưới bóng cây ngô đồng, có con ngựa dừng [C] chân
Có hai [Am] người yêu [Dm] nhau
[Dm] Khớp khớp khớp khớp con ngựa [C] ô ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm thương [Dm] nhớ đất nước có bao bài [C] ca tình yêu ngựa ô
Để anh đón [D] nàng ơ [G] hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ [Am] hờ
Cho ai yêu thương [C] nhau bên nhau mãi [Am] mãi
Có [Dm] tiếng vó khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa [C] ô
Ngàn năm thương [Dm] nhớ đất nước có bao bài [C] ca tình yêu ngựa ô
Để anh đón [Dm] nàng ơ [G] hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ [Am] hờ
Cho ai yêu thương [C] nhau bên nhau suốt [Dm] đời
[Dm] Khớp khớp khớp khớp con ngựa [C] ô
Ô ô ô để anh [Dm] khớp Khớp khớp khớp con ngựa [C] ô
Ô ô ô để anh khớp [Dm] Khớp ô ô khớp Khớp con ngựa [Dm] ô, ngựa ô
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngẫu hứng lý ngựa ô

Trần Tiến
[Dm] Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy
Nghe một tiếng ầu [C] ơ nửa đêm bão [Dm] giông
[Dm] Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa
[C] Nghe một thuở hồng hoang ngựa [Dm] qua bến sông
[Gm] Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói toả
[F] Nhìn hòn đá [A] lăn nghiêng nghiêng
[Gm] Nghiêng nghiêng câu ca dao
[Gm] Nghiêng nghiêng mái [Am] chèo
Dưới bóng cây ngô đồng, có con ngựa dừng [C] chân
Có hai [Am] người yêu [Dm] nhau
[Dm] Khớp khớp khớp khớp con ngựa [C] ô ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm thương [Dm] nhớ đất nước có bao bài [C] ca tình yêu ngựa ô
Để anh đón [D] nàng ơ [G] hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ [Am] hờ
Cho ai yêu thương [C] nhau bên nhau mãi [Am] mãi
Có [Dm] tiếng vó khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa [C] ô
Ngàn năm thương [Dm] nhớ đất nước có bao bài [C] ca tình yêu ngựa ô
Để anh đón [Dm] nàng ơ [G] hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ [Am] hờ
Cho ai yêu thương [C] nhau bên nhau suốt [Dm] đời
[Dm] Khớp khớp khớp khớp con ngựa [C] ô
Ô ô ô để anh [Dm] khớp Khớp khớp khớp con ngựa [C] ô
Ô ô ô để anh khớp [Dm] Khớp ô ô khớp Khớp con ngựa [Dm] ô, ngựa ô

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com