1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày anh đi

Cuộn trang

1. Ngày anh [C] đi ngày anh [G] đi mưa buồn giăng mắt [C] sâu Ngày anh [C] đi ngày anh [G] đi chiều trôi mây về [C] đâu Phút chia [F] tay muốn nói cho cạn [C] sầu Phút chia [G] tay muốn nói cho thật [C] nhiều Được bao [C] nhiêu được bao [G] nhiêu ân tình lúc phân kỳ. 2. Ngày anh [C] đi ngày anh [G] đi ai làm trăng vỡ [C] đôi Ngày anh [C] đi ngày anh [G] đi phượng rơi rơi ngàn [C] lối Áo chinh [F] nhân ép cánh thư ngày [C] nào Gửi cho [G] nhau lúc mới quen lần [C] đầu Ngày anh [C] đi ngày anh [G] đi sông hồ in dáng [C] em. ĐK: Em có [F] nhớ đêm trăng vàng [C] mơ Ta khẽ [Em] nói như trong chuyện [Dm] xưa Nếu [G] anh là [F] quân vương, em [G] sẽ là hoàng [Dm] hậu Nếu [G] em là [Dm] trăng trong, anh [Em] sẽ là [G] lầu mộng. Em có [F] nhớ năm xưa hẹn [C] nhau Trên lối [Em] nắng đôi ta cùng [Dm] mơ Nếu [G] anh là chiến [F] sĩ đi xây đắp tương [G] lai Em là người ở [Em] lại muôn [G] đời đợi chờ [C] anh. 3. Giờ xa [C] nhau giờ xa [G] nhau trăng gầy soi bóng [C] em Giờ xa [C] nhau giờ xa [G] nhau đường anh giăng mờ [C] sương Tối hôm [F] qua lúc nhớ thương ngập [C] lòng Bỗng nghe [G] như có tiếng ai thì [C] thầm Ngày anh [C] đi ngày anh [G] đi em về thương nhớ [C] anh.

Video hướng dẫn