1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày ấy quen nhau

Cuộn trang

Quen [Am] nhau từ năm tháng [F] rồi ngàn phương xa [Dm] vời Anh đến nơi [C] này để rồi [F] quen nhau mãi [E7] mãi Anh [Dm] trai người trai chiến [E7] trường Rời xa phố phường vui bước lên đường để mà xây đắp quê [Am] hương "Trao" [Am] nhau vài câu đón [F] chào niềm thương nhớ [Dm] nhiều Khi ghé qua [C] làng để nghỉ [F] chân đôi giây [E7] phút Tâm [Dm] tư gửi qua chén [E7] trà Gửi qua miếng [G] trầu khi biết nhau [E7] rồi thì lòng ta khó quên [Am] nhau Quen nhau qua đáy [F] mắt duyên tình người [Am] em gái Ngày nào vừa [Dm] quen nhau nay [G] đã mến thương [C] nhau Giờ này người [G] em tôi hoa [F] thắm lên môi [Am] hồng Bên câu chuyện [Dm] nồng ước mộng [E7] chung Thương nhau qua [F] chí hướng tâm tình dệt [Am] đôi câu Đường dài còn [Dm] xa đôi ta [G] biết mến thương [C] nhau Lòng tràn tình [G] yêu thương chan [F] chứa bao đêm [Am] trường Thắm hương đôi [E7] môi nói sao nên [Am] lời Quen [Am] nhau từ nơi xóm [F] làng tình thương dâng [Dm] chàng Chàng trai Cộng [C] Hòa đẹp tình [F] duyên bao năm [E7] tháng Quen [Dm] nhau dù cho núi [E7] mòn dù sông có cạn Chia cách đôi đàng thì lòng ta chẳng quên [Am] nhau

Video hướng dẫn