highlight chords
Quen [Am] nhau từ năm tháng [F] rồi ngàn phương xa [Dm] vời 
Anh đến nơi [C] này để rồi [F] quen nhau mãi [E7] mãi 
Anh [Dm] trai người trai chiến [E7] trường 
Rời xa phố phường vui bước lên đường để mà xây đắp quê [Am] hương 
"Trao" [Am] nhau vài câu đón [F] chào niềm thương nhớ [Dm] nhiều 
Khi ghé qua [C] làng để nghỉ [F] chân đôi giây [E7] phút 
Tâm [Dm] tư gửi qua chén [E7] trà 
Gửi qua miếng [G] trầu khi biết nhau [E7] rồi thì lòng ta khó quên [Am] nhau 
Quen nhau qua đáy [F] mắt duyên tình người [Am] em gái 
Ngày nào vừa [Dm] quen nhau nay [G] đã mến thương [C] nhau 
Giờ này người [G] em tôi hoa [F] thắm lên môi [Am] hồng 
Bên câu chuyện [Dm] nồng ước mộng [E7] chung 
Thương nhau qua [F] chí hướng tâm tình dệt [Am] đôi câu 
Đường dài còn [Dm] xa đôi ta [G] biết mến thương [C] nhau 
Lòng tràn tình [G] yêu thương chan [F] chứa bao đêm [Am] trường 
Thắm hương đôi [E7] môi nói sao nên [Am] lời 
Quen [Am] nhau từ nơi xóm [F] làng tình thương dâng [Dm] chàng 
Chàng trai Cộng [C] Hòa đẹp tình [F] duyên bao năm [E7] tháng 
Quen [Dm] nhau dù cho núi [E7] mòn dù sông có cạn 
Chia cách đôi đàng thì lòng ta chẳng quên [Am] nhau
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày ấy quen nhau

Lê Dinh
Quen [Am] nhau từ năm tháng [F] rồi ngàn phương xa [Dm] vời 
Anh đến nơi [C] này để rồi [F] quen nhau mãi [E7] mãi 
Anh [Dm] trai người trai chiến [E7] trường 
Rời xa phố phường vui bước lên đường để mà xây đắp quê [Am] hương 
"Trao" [Am] nhau vài câu đón [F] chào niềm thương nhớ [Dm] nhiều 
Khi ghé qua [C] làng để nghỉ [F] chân đôi giây [E7] phút 
Tâm [Dm] tư gửi qua chén [E7] trà 
Gửi qua miếng [G] trầu khi biết nhau [E7] rồi thì lòng ta khó quên [Am] nhau 
Quen nhau qua đáy [F] mắt duyên tình người [Am] em gái 
Ngày nào vừa [Dm] quen nhau nay [G] đã mến thương [C] nhau 
Giờ này người [G] em tôi hoa [F] thắm lên môi [Am] hồng 
Bên câu chuyện [Dm] nồng ước mộng [E7] chung 
Thương nhau qua [F] chí hướng tâm tình dệt [Am] đôi câu 
Đường dài còn [Dm] xa đôi ta [G] biết mến thương [C] nhau 
Lòng tràn tình [G] yêu thương chan [F] chứa bao đêm [Am] trường 
Thắm hương đôi [E7] môi nói sao nên [Am] lời 
Quen [Am] nhau từ nơi xóm [F] làng tình thương dâng [Dm] chàng 
Chàng trai Cộng [C] Hòa đẹp tình [F] duyên bao năm [E7] tháng 
Quen [Dm] nhau dù cho núi [E7] mòn dù sông có cạn 
Chia cách đôi đàng thì lòng ta chẳng quên [Am] nhau

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com