1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày Chúa lập ra

Lm. Vương Diệu
Nguồn: thanhcavietnam.net