Ngày đầu tiên đi học

≣≣
Ngày [Bb] đầu tiên đi học
Mẹ [Cm] dắt tay đến trường
Em [Gm] vừa đi vừa khóc
Mẹ [C] dỗ dành yêu [F] thương.
Ngày [Bb] đầu tiên đi học
Em [Cm] mắt ướt nhạt nhoà
[Gm] vỗ về an [Bb] ủi
Chao [F] ôi! Ôi thiết [Bb] tha.
Ngày [Bb] đầu như thế [Cm] đó
Cô giáo như mẹ [F] hiền
Em bây giờ cứ ngỡ
[C] giáo là cô [F] tiên.
Em [Bb] bây giờ khôn [Cm] lớn
Vẫn nhớ về ngày [Gm] xưa
Ngày [Cm] đầu tiên đi [F] học
Mẹ cô cùng vỗ [Bb] về.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)