highlight chords
1. [Am] Ngày đi [C] qua êm êm câu [Dm] hát ru non nước, non nước [Am] Việt Nam này
Mẹ lưng còng rưng rưng đôi [Em] mắt, mưa bay về cho lúa đơm [G] bông
Nắng [C] đổ, đổ chân [F] trời quê [Am] mẹ mẹ ấm [Em] êm đêm nguyện [Am] cầu
Gậy cha già nghiêng nghiêng bên [Em] ngõ, heo may về tan lớp mây [G] đen
Nắng [C] đổ, đổ bên [F] đồi nâng [Am] nhẹ, nhẹ lúa [Em] hoa đêm nguyện [Am] cầu
ĐK: Chiến chinh [C] tàn bóng giặc thù [Am] tan
Hết căm [Em] hờn thắm tình Việt [Am] Nam
[D] Ôi, ôi lúa, lúa đơm [Em] bông mây [Dm] đen chết lịm trời [Am] lành
Hoa [G] yêu vươn lên đất mẹ đón [Dm] xuân đêm nguyện [Am] cầu
2. Vợ vai [Am] gầy ru con thơ ấu sương đông [Em] về đan áo cho [G] anh
Gió [C] thoảng thoàng qua [F] mành lay [Am] nhẹ nhẹ ánh [Em] trăng đêm nguyện [Am] cầu
Nặng trong lòng con thơ thương [Em] nhớ, cha cho quà xuân thắm hương [G] xuân
Nắng [C] ngã ngã trên [F] đồng, giăng [Am] đẹp, đẹp áo [Em] con đêm nguyện [Am] cầu
3. Đẹp bên [Am] trời giăng giăng mây [Em] trắng mưa đem tàn hoa múa chim [G] ca
Lúa [C] nở, nở sa [F] trường, hoa [Am] nhuộm, nhuộm chiến [Em] y đêm nguyện [Am] cầu
Giặc tham tàn thôi gieo tan [Em] tóc, bao căm hờn thay đến yêu [G] thương
Tiếng [C] thở, thở gom [F] cùng, xây [Am] lại, lại nước [Em] non đêm nguyện [Am] cầu
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày đi qua

Mặc Huyền Thi
1. [Am] Ngày đi [C] qua êm êm câu [Dm] hát ru non nước, non nước [Am] Việt Nam này
Mẹ lưng còng rưng rưng đôi [Em] mắt, mưa bay về cho lúa đơm [G] bông
Nắng [C] đổ, đổ chân [F] trời quê [Am] mẹ mẹ ấm [Em] êm đêm nguyện [Am] cầu
Gậy cha già nghiêng nghiêng bên [Em] ngõ, heo may về tan lớp mây [G] đen
Nắng [C] đổ, đổ bên [F] đồi nâng [Am] nhẹ, nhẹ lúa [Em] hoa đêm nguyện [Am] cầu
ĐK: Chiến chinh [C] tàn bóng giặc thù [Am] tan
Hết căm [Em] hờn thắm tình Việt [Am] Nam
[D] Ôi, ôi lúa, lúa đơm [Em] bông mây [Dm] đen chết lịm trời [Am] lành
Hoa [G] yêu vươn lên đất mẹ đón [Dm] xuân đêm nguyện [Am] cầu
2. Vợ vai [Am] gầy ru con thơ ấu sương đông [Em] về đan áo cho [G] anh
Gió [C] thoảng thoàng qua [F] mành lay [Am] nhẹ nhẹ ánh [Em] trăng đêm nguyện [Am] cầu
Nặng trong lòng con thơ thương [Em] nhớ, cha cho quà xuân thắm hương [G] xuân
Nắng [C] ngã ngã trên [F] đồng, giăng [Am] đẹp, đẹp áo [Em] con đêm nguyện [Am] cầu
3. Đẹp bên [Am] trời giăng giăng mây [Em] trắng mưa đem tàn hoa múa chim [G] ca
Lúa [C] nở, nở sa [F] trường, hoa [Am] nhuộm, nhuộm chiến [Em] y đêm nguyện [Am] cầu
Giặc tham tàn thôi gieo tan [Em] tóc, bao căm hờn thay đến yêu [G] thương
Tiếng [C] thở, thở gom [F] cùng, xây [Am] lại, lại nước [Em] non đêm nguyện [Am] cầu

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com