1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày đi

Cuộn trang

1. Cười ra nước [C] mắt tiễn đưa mấy quãng đường xa [F] vắng Nắm tay ước hẹn đường quê [C] xưa [G7] Ngàn câu luyến [Am] thương xót xa nỗi lòng người ra [Dm] đi Muôn trùng [G7] dương đời chẳng bờ [C] bến [G7] Chiều êm êm [C] quá gió hiu hắt vờn ngàn hoa [F] thắm Phải chi biết lòng người tha [C] hương [G7] Từ nay vắng [Am] xa giữ lòng nén chờ đợi ngày [Dm] mai Chung đường [G7] tơ hòa bản đàn [C] xưa [G7] Lá đã bao [C] phen lìa cành, [G7] bao nhiêu lần tuôn gọi [C] én [Am] Biền biệt xa [Dm] xăm ngày về, [G7] Nhắc chi đến câu [C] thề [G7] Người đi say [C] đắm lãng quên chốn lều xưa yêu [F] dấu Vẫn soi bóng đợi chờ canh [C] thâu [G7] Mờ đôi mắt [Am] mong lắng nghe tiếng đêm trường âm [Dm] u Âm thầm [G7] khúc đàn hận trường [C] giang [G7] ĐK: Cung đàn nghe ai [Cm] oán Như chua chát như thầm như [G7] than [Cm] Phím tơ tuôn [G7] lệ ròng Bao nhiêu mới gọi niềm nhớ [Cm] mong Chân trời mây xa [Cm] cách Bao đôi mắt trông vời trời [G7] xanh [Cm] Thiết tha mơ [G7] một chiều Vinh quang đến cả người mến [Cm] yêu 2. Ngày mai tươi [C] sáng lãng quên hết sầu tư ưu [F] tối Lãng quên lối buồn ngày chia [C] phôi [G7] Trời quang gió [Am] êm chốn xưa nắn cùng đàn êm [Dm] êm Bao ngày [G7] vui một cuộc đời [C] mới [G7] Ngày mai xuân [C] đến nắng tươi thắm ngàn hoa hương [F] ngát Gió vi vút chào mừng ngày [C] xuân [G7] Giờ vui có [Am] nhau mắt trong mắt mừng tuổi lệ [Dm] tràn Ôi từ [G7] đay đời chẳng lìa [C] tan [G7] Bến ấy sang [C] sông một đò, [G7] Bao nhiêu giờ vui ngày [C][Am] Cùng dòng sông [Dm] êm lờ dờ, [G7] Nước trôi dưới trăng [C] mờ [G7] Về nơì êm [C] ấm nhắc lại những ngày đi xa [F] vắng Nỗi mong nhớ người ngoài chân [C] mây [G7] Về đây chốn [Am] xưa tâm hồn mong ngày về bên [Dm] em Muôn ngàn [G7] năm nguyện chẳng hề [C] quên [G7][C]

Video hướng dẫn