1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày em xa quê

Cuộn trang

1. [Am] Ngày em xa quê [G] Mưa gieo bến vắng [Am] Cò bay ngang sông [E7] Sông chưa tắt nắng [Am] Chợ quê ban mai [G] Em không đến nữa [Am] Còn nguyên trên vai [E7] Mưa che nắng xoá ĐK: [Em] Đồng xanh hôm nay [F] Ai vắng xa rồi [Dm] Đồng xanh từ đó [E7] In màu mây trời [Em] Ngày em xa quê [F] Khuya sớm trông về [Dm] Dường như mình đã [E7] Phiêu bạc lâu rồi 2. [Am] Dài như sông trôi [G] Xa như nỗi nhớ [Am] Tuổi trăng hai mươi [E7] Qua không biết nữa [Am] Bỏ quên trong mưa [G] Hay vươn vấn mãi [Am] Mùa sen trên tay [E7] Xin em giữ lấy

Video hướng dẫn