1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày hôm qua (Yesterday)

Cuộn trang

[F] Mới hôm qua [Em] buồn phiền [A7] trong tôi như [Dm] đã bay đi xa [C][Bb] Mãi đến [C7] hôm nay tim còn [F] thấy hoan ca Tôi [Dm] còn ngỡ [G] như là [Bb] ngày hôm [F] qua [F] Nhớ trong tôi [Em] tưởng chừng [A7] như thời gian [Dm] đã quên không trôi [C][Bb] Để chúng [C7] ta không còn cảm [F] thấy chia phôi Những [Dm] gì đã [G] qua còn [Bb] trong tim [F] tôi [A7] Hôm nay [Dm] tôi [C] chẳng [Bb] muốn đếm thời [C7] gian như tôi vẫn [F] làm [A7] Hôm nay [Dm] tôi [C] cố [Bb] gắng quên thời [C7] gian sao lòng vẫn [F] nhớ? [C][Bb][F] [F] Mới hôm qua [Em] tình yêu [A7] như bông hoa [Dm] nở trong tim ta [C][Bb] Mãi đến [C7] nay tuy em đã [F] bỏ đi xa Tôi [Dm] còn ngỡ [G] như là [Bb] ngày hôm [F] qua ------------------ [F] Yesterday, [Em] all my [A7] troubles seemed so [Dm] far away [C][Bb] Now it [C7] looks as though they're [F] here to stay Oh, [Dm] I be- [G] lieve, in [Bb] yester- [F] day [F] Suddenly, [Em] I’m not [A7] half the man I [Dm] used to be [C][Bb] There’s the [C7] shadow hanging [F] over me Oh, [Dm] yester- [G] day, came [Bb] sudden- [F] ly [A7] Why, she [Dm] had [C] to [Bb] go, I don't [C7] know, she wouldn't [F] say [A7] I said, [Dm] some- [C] thing [Bb] wrong Now I [C7] long for yester- [F] day [C][Bb][F] [F] Yesterday, [Em] love was [A7] such an easy [Dm] game to play [C][Bb] Now I [C7] need a place to [F] hide away Oh, [Dm] I be- [G] lieve, in [Bb] yester- [F] day [A7] Why, she [Dm] had [C] to [Bb] go, I don't [C7] know, she wouldn't [F] say [A7] I said, [Dm] some- [C] thing [Bb] wrong Now I [C7] long for yester- [F] day [C][Bb][F] [F] Yesterday, [Em] love was [A7] such an easy [Dm] game to play [C][Bb] Now I [C7] need a place to [F] hide away Oh, [Dm] I be- [G] lieve, in [Bb] yester- [F] day [F] uhm uhm [G7] uhm [Bb] uhm uhm [F] uhm

Video hướng dẫn