1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày hôm qua

Cuộn trang

Intro: [E][A][E][A] [E] Miên man điệu [A] hát [E] Tan trong hạt [A] nắng dịu dàng Một [E] ngày tôi mơ trở [A] về thơ ngây tôi [E][A][E] Cho tôi được [A] thấy [E] Cho tôi được [A] ngắm nhìn lại điều ngọt [E] ngào hôm qua Điều ngọt [A] ngào hôm qua cho [E] tôi [A][B] Giờ ngồi lại đây sao [A] quá nhọc nhằn Thân [E] lắm bụi trần Tôi [A] khóc một mình trong [B] gương Đường về tự do lê [A] bước tù đày oh [E] oh [A] [E][A][E][A]-[E][A][E][A] [E] Nơi khu vườn [A] ấy [E] Cho tôi được [A] ngắm nhìn lại điều ngọt [E] ngào hôm qua Điều ngọt [A] ngào hôm qua cho [E] tôi [A] [E] Khi ta thơ [A][E] Ta mơ về [A] những điều kì [E] diệu hôm nay Điều kì [A] diệu hôm nay ta [E] mơ oh [A] oh [B] Giờ ngồi lại đây sao [A] quá nhọc nhằn Thân [E] lắm bụi trần Tôi [A] khóc một mình trong [B] gương Đường về tự do lê [A] bước tù đày oh [E] oh [A] ĐK: [E] Ước như ngày [B] xưa tung tăng cùng [A] cánh diều [E] Ước [A] như ngày [B] xưa vô tư mộng [A][E] Tuổi thơ dần [B] trôi khi ta bạc [A] mái đầu [E] oh [A] oh [B] khi ta bạc [A] mái đầu [E]

Video hướng dẫn