1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày Khác

Cuộn trang

[Am] Thử một hôm bước chân ra đường [F] [Am] Đi lề bên kia khác thường Gọi café bên góc quán xa lạ [F] [Am] Mua tờ báo mới thấy lần đầu [C] [G] Một ngày chẳng muốn để ai giống mình [Dm] [C] [G] Mầu áo khác và tóc lùa kiểu rất riêng [C] [G] Tìm tòi để biết một chân dung lạ [Dm] [E] Phác nét nơi nào từ dấu xăm [Am] [F] Oh . Một ngày khác [G] [Am] Đặt dấu chân vượt trên bụi vàng [F] Ai chọn lối khác [B] [E] Để bước đi xa đám đông vội vã [Am] Tại sao thế phân vân chi quá nhiều [F] [Am] Có cần hay không - khác thường Chẳng sao hết. Bài hát cũ trơn tuột [F] [Am] Thay nào ly bia đã nhạt [C] [G] Để rồi chẳng lẫn được ai như mình [Dm] [C] [G] Mầu áo khác và tóc lùa kiểu rất riêng [C] [G] Để rồi được biết một chân dung lạ [Dm] [E] Dáng vóc tin vào từng bước đi [Am] [F] Oh. Một ngày khác [G] [Am] Đặt dấu chân nối qua tháng năm [F] Ai chọn lối khác [B] [E] Để bước đi xa đám đông vội vã

Video hướng dẫn