highlight chords
				            [Am]               
Thử một hôm bước chân ra đường 
[F]             [Am] 
Đi lề bên kia khác thường 
              
Gọi café bên góc quán xa lạ 
[F]              [Am] 
Mua tờ báo mới thấy lần đầu 
 

[C]             [G]      
Một ngày chẳng muốn để ai giống mình 
[Dm]           [C]        [G] 
Mầu áo khác và tóc lùa kiểu rất riêng 
[C]             [G]    
Tìm tòi để biết một chân dung lạ 
[Dm]          [E]    
Phác nét nơi nào từ dấu xăm 
 

  [Am]       [F] 
Oh . Một ngày khác 
       [G]          [Am] 
Đặt dấu chân vượt trên bụi vàng 
         [F] 
Ai chọn lối khác 
      [B]          [E] 
Để bước đi xa đám đông vội vã 
 

[Am]                 
Tại sao thế phân vân chi quá nhiều 
[F]                [Am] 
Có cần hay không - khác thường 
                  
Chẳng sao hết. Bài hát cũ trơn tuột 
[F]            [Am] 
Thay nào ly bia đã nhạt 
 

[C]             [G]     
Để rồi chẳng lẫn được ai như mình 
[Dm]              [C]     [G] 
Mầu áo khác và tóc lùa kiểu rất riêng 
[C]             [G]    
Để rồi được biết một chân dung lạ 
[Dm]           [E]    
Dáng vóc tin vào từng bước đi 
 

[Am]         [F] 
Oh. Một ngày khác 
       [G]         [Am] 
Đặt dấu chân nối qua tháng năm 
         [F] 
Ai chọn lối khác 
      [B]          [E] 
Để bước đi xa đám đông vội vã 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày Khác

				            [Am]               
Thử một hôm bước chân ra đường 
[F]             [Am] 
Đi lề bên kia khác thường 
              
Gọi café bên góc quán xa lạ 
[F]              [Am] 
Mua tờ báo mới thấy lần đầu 
 

[C]             [G]      
Một ngày chẳng muốn để ai giống mình 
[Dm]           [C]        [G] 
Mầu áo khác và tóc lùa kiểu rất riêng 
[C]             [G]    
Tìm tòi để biết một chân dung lạ 
[Dm]          [E]    
Phác nét nơi nào từ dấu xăm 
 

  [Am]       [F] 
Oh . Một ngày khác 
       [G]          [Am] 
Đặt dấu chân vượt trên bụi vàng 
         [F] 
Ai chọn lối khác 
      [B]          [E] 
Để bước đi xa đám đông vội vã 
 

[Am]                 
Tại sao thế phân vân chi quá nhiều 
[F]                [Am] 
Có cần hay không - khác thường 
                  
Chẳng sao hết. Bài hát cũ trơn tuột 
[F]            [Am] 
Thay nào ly bia đã nhạt 
 

[C]             [G]     
Để rồi chẳng lẫn được ai như mình 
[Dm]              [C]     [G] 
Mầu áo khác và tóc lùa kiểu rất riêng 
[C]             [G]    
Để rồi được biết một chân dung lạ 
[Dm]           [E]    
Dáng vóc tin vào từng bước đi 
 

[Am]         [F] 
Oh. Một ngày khác 
       [G]         [Am] 
Đặt dấu chân nối qua tháng năm 
         [F] 
Ai chọn lối khác 
      [B]          [E] 
Để bước đi xa đám đông vội vã 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com