1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày mai tôi về

Cuộn trang

Mai đây tôi [Dm] về Bỏ lại sau lưng những hầm chông bãi [Bb] mìn Tôi hiên [F] ngang trong niềm vui rộng [Gm] lớn Trả lại cho [Dm] ai những địa danh qua hãi [Bb] hùng Mà người đời từng biết [Am] tên. A Sao, Cam [Dm] Lộ Hạ Lào, Khe Xanh pháo nổ trên cố [Bb] thành Xin vinh [F] thăng những mộ xanh cỏ [Gm] biếc Có kẻ hôm [Dm] qua đã ngủ yên trên chiến [Bb] trường Tuổi chiến [A7] trường dài hơn tuổi [Dm] mình. Tôi xin đa [F] tạ những người tình hôm [Gm] nay Đã biết thương anh [Dm] lính trẻ đường [F] dài Xin đa [Bb] tạ cuộc [F] đời đã cho tôi thấy [Dm] mặt bạn [C] bè Những người còn quanh [F] tôi. [A7] Mai đây không [Dm] còn Đạn nổ trên cao xác thù trong chiến [Bb] hào Tôi ra [F] đi đi từ nam về [Gm] bắc Ghé lại sông [Dm] Hương thăm người thương thăm phố [Bb] phường Thăm Huế [A7] buồn vẳng nghe tiếng [Dm] hò.

Video hướng dẫn