1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày mẹ khuất bóng

Phan Hùng

Nguồn: thanhcavietnam.net