1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày Mùa

Cuộn trang

Ngày mùa [C] vui thôn trang,
lúa reo [G] như hát mừng. [C]
Lúa không [Dm7] lo giặc về [G]
khi mùa [Em] vàng thôn quê. [C]

Ngày mùa vui thôn xóm, [F]
đầy đồng giáo với gươm, [C]
súng tì tay anh đứng, [G]
em ngừng [F] liềm trông [G] sang. [C]

[F] Lúa lúa vàng [Dm], đồng lúa [G] bát ngát trời. [C]
[F] Bao tay liềm [Dm] từng nhánh [F] lúa thơm rơi. [G]
Ngày vui [C] quân du kích [G] đứng im trông [Am] lúa dập dờn. [Em]
Người người [G] qua gánh lúa, [Dm]
nón nghiêng nghiêng [F] cười [G] ai [C]

(Ngày) mùa [C] vui thôn trang,
cũng như [G] trên cánh đồng. [C]
Nhớ công [Dm7] ơn già Hồ, [G]
khi mùa [Em] vàng quê hương. [C]

Ngày mùa quân du kích [F]
đặt từng gánh trước sân, [C]
dân làng vui như tết, [G]
qua mùa [F] này không [G] lo. [C]

[F] Gánh thóc vàng [Dm] từng lớp [G] gánh về. [C]
[F] Gánh thóc vàng [Dm] từng sớm [F] nắng trên đê. [G]
Ngày vui [C] quân du kích [G] đứng im trông [Am] lúa dập dờn [Em]
Rồi rời [G] sang xóm khác, [Dm] nhớ lúc ai [F] nhìn [G] theo. [C]

Video hướng dẫn