1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày tạm biệt

Cuộn trang

Hôm nay [A] đây còn vui trông thấy nhau Bên tiếng [E7] ca tiếng đàn vượt trời [D] cao Lời vui thắm thiết đưa [A] trao như khi mới gặp [E7] nhau Nhưng anh [A] ơi ngày mai ta cách xa Anh kinh [D] đô tôi phải về miền xa Biệt ly ai khéo gieo [E7] chi lên bao mái đầu [A] xanh Nhớ hàng phượng thắm ven [D] đường mỗi lúc chiều buông Tan tác [A] rơi cài lên mái tóc xanh Với bóng dáng [D] ai chiều [A] ấy Nâng niu tà áo biết nói [E7] gì khi chia [A] ly Ai nghe [A] chăng ngoài kia hoa vẫn rơi Bên xác [E7] hoa âu sầu vì tả [D] tơi Ngàn ve buông tiếng nỉ [A] non như thương cho người [E7] đi Thôi chia [A] tay cạn ly vui chúc đi Ta chúc [D] nhau những gì đẹp lòng nhau Dù thời gian có phôi [E7] pha ta không bao giờ [A] quên

Video hướng dẫn