Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày Tết quê em

Cuộn trang

Phiên bản 1 ĐK: [Am] Tết Tết Tết Tết [C] đến rồi [Am] Tết Tết Tết Tết đến rồi [Am] Tết Tết Tết Tết [C] đến rồi [Em] Tết đến trong [Am] tim mọi người 1. Mừng ngày Tết trên [C] khắp quê tôi [D] Ngàn hoa thơm khoa [G] sắc xinh tươi [Em] Đàn em thơ [G] khoe áo mới Chạy tung tăng vui [C] pháo hoa Mừng ngày [Am] Tết tên khắp quê [G] tôi Người ra [Em] Trung ra Bắc vô [C] Nam Dù đi [G] đâu ai cũng [C] nhớ Về chung [Em] vui bên gia [Am] đình ĐK: [Am] Tết Tết Tết Tết [C] đến rồi [Am] Tết Tết Tết Tết đến rồi [Am] Tết Tết Tết Tết [C] đến rồi [Em] Tết đến trong [Am] tim mọi người 2. Mừng ngày tết phố [C] xá đông vui [D] Người đi thăm đi [G] viếng đi chơi [Em] Người lo đi [G] mua sắm Tết [Em] Người dâng hương đi [C] lễ chùa. Mừng ngày [Am] Tết ta chúc cho [G] nhau Một năm [Em] thêm sung túc an [C] vui Người nông [G] dân thêm lúc [C] thóc Người thương [Em] gia mau phát [Am] tài -------------------- Phiên bản 2 (Phi Nhung) ĐK: [Am] Tết Tết Tết Tết [C] đến rồi [Am] Tết Tết Tết Tết đến rồi [Am] Tết Tết Tết Tết [C] đến rồi [Em]Tết đến trong [Am] tim mọi người 1. Ngày Tết đến trên [C] khắp muôn nơi [D] Ngàn hoa thơm khoa [G] sắc xinh tươi [Em] Đàn em thơ [G] khoe áo mới Chạy tung tăng vui [C] pháo xuân Ngày Tết [Am] đến ta chúc cho [G] nhau Một năm [Em] thêm sung túc an [C] vui Dù đi [G] đâu ai cũng [C] nhớ Về chung [Em] vui bên gia [Am] đình ĐK: [Am] Tết Tết Tết Tết [C] đến rồi [Am] Tết Tết Tết Tết đến rồi [Am] Tết Tết Tết Tết [C] đến rồi [Em]Tết đến trong [Am]tim mọi người 2. Ngày Tết đến phố [C] xá đông vui [D] Người đi thăm đi [G] viếng đi chơi [Em] Người ta đi [G] mua sắm Tết Người dâng hương đi [C] lễ chùa. Ngày Tết [Am] đến ta chúc cho [G] nhau Một năm [Em] thêm sung túc an [C] vui Người nông [G] dân thêm lúc [C] thóc Người thương [Em] gia mau phát [Am] tài