1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày tháng hạ

Cuộn trang

1. Ngày tháng [G] hạ, [D7] mênh mông [G] buồn Lòng vắng vẻ [D7] như sân [G] trường Hàng phượng [C] vĩ cũng khác [G] thường Nhỏ tia [D7] máu trên con [G] đường. Ngày tháng [G] hạ, [D7] lê thê [G] dài Lòng nín lặng [D7] như khung [G] trời Trời cao [C] ngất vươn lên [G] hoài Nhà nghiêng [D7] thấp muốn khóc [G] ai. ĐK: Ngày tháng [C] hạ, trưa ngủ lỡ Theo tiếng [G] nhạc ve sầu [D7] ru Cây lá [F] già trong tuổi [G] thơ Bờ dốc [D7] mòn theo tưởng [G] nhớ. Ngày tháng [C] hạ, nơi rừng rú Trên cánh [G] đồng hay thủ [D7] đô Buồn kéo [F] dài như đường [G] tơ Vạt nắng [D7] chiều vẫn còn [G] chờ. 2. Ngày tháng [G] hạ, [D7] loanh quanh [G] về Nơi góc vườn [D7] hay trên [G] hè Bờ sông [C] vắng, neo con [G] thuyền Dòng nước [D7] đứng trong im [G] lìm. Ngày tháng [G] hạ, [D7] mưa gieo [G] buồn Nơi phố nhỏ [D7] đôi linh [G] hồn Nằm nghe [C] tiếng tương lai [G] dồn Rồi bỗng [D7] thấy biết tiếc [G] thương.

Video hướng dẫn