1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày trở lại Hội An

Cuộn trang

Khi anh [F] về trời [D7] phố cũ lên [Gm] sương Đôi chút [C] lạnh đôi [Bb] chút sầu tháng [F] chạp Vừa đủ mỏi đôi [F7] chân tên lãng [Bb] bạt Anh nghiêng [Am] vai ngó [G7] lại cuộc đời [C] mình Áo bụi [F] mù và [Am] tóc gió phai [Bb] xanh Tay vẫn [Dm] ngắn để [Gm] trăm lần thua [F] thiệt Phố thì [Am] nhỏ anh [Gm] qua còn chưa [C] hết Lại hoài [G7] công đi bắt [C7] mộng trên [F] trời Khi anh [Am] về buồn hơn loài mây [Gm] trắng Phố quen [A7] giờ sao bỗng thấy lạ [Dm] xa [Gm] Anh sợ qua [Am] nhà từng bằng hữu [Dm] cũ Sợ qua đường gặp những dáng tình [Gm] xưa Những kỷ [Dm] niệm thì xa quá mơ hồ Giờ có [A7] nhắc chỉ gợi thêm chuyện [Dm] buồn Khi anh về em vừa sang nhà [Dm] khác Phố rộn [Bb] ràng đưa tiễn một người [A] đi Khi đưa [Gm] tay gõ vội trái tim [Dm] mình Nghe sai [A7] lỡ như một lần dâu [Dm] bể Khi anh về [Am] nghe đời như sương [Gm] khói Yêu vô [Am] vàng cũng rớt giọt tình [Dm] không.

Video hướng dẫn