1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày trở về

Thụy An - Lời: Cao Huy Hoàng
Nguồn: thanhcavietnam.net