1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày từ đêm trắng sinh ra

Cuộn trang

Hết ngày [G] rồi, thương tâm [D] ơi [Em] Ngày xô theo ngày xuống [C] đáy vực [D] sâu [G] Hết đêm [D] rồi [Am7] hoang mang ơi Đêm vẽ trăng [G] vàng tan xuôi theo [D] dòng. Vỡ oà [G] rồi thơ ngây [D] ơi [Em] Từ nắng không về đây [C] tối từ [D] tâm [G] Vỡ tan [D] rồi, [Am7] thương yêu ơi Nguyệt vỡ giá [G] vàng gương trong tan [D] cùng ĐK: À [G] ơi về tìm câu hát ru [Em] hời Thơm ngát đêm hương trầm là hơi áo xanh [D] ngời À [G] ơi về tìm nhung gấm đâu [Am7] rồi Đèn chong hết đêm [G] thâu gấm hoa tàn [D] thôi À [G] ơi ngày từ đêm trắng sinh [Em] ra Đêm dẫu đêm không mầu ngày lên mới xanh [D] ngời À [G] ơi ngày còn thơm phức hoa [Am7] trời Còn nghe tiếng tim [G] đời ta hãy còn [D] vui Còn màu tóc [G] xanh Hết buồn [G] rồi, ban mai [D] ơi [Em] Ngày sinh thêm ngày sinh [C] câu cười [D] ngoan [G] Nắng ra [D] chào [Am7] đôi câu vui Ta vẽ thêm [G] màu hoa khôi trăm [D] mùa Còn màu tóc [G] xanh.

Video hướng dẫn