1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày về

Cuộn trang

Tung cánh chim tìm về tổ [C] ấm Nơi sống [C7] bao ngày giờ đằm [F] thắm [G7] Nhớ [C] phút chia ly, ngại ngùng [Am] bước chân [C] đi Luyến tiếc [G7] bao ngày [C] xanh. Tha thiết mong tìm về bạn [C] cũ Nhưng cánh [C7] chim mịt mùng bạt [F] gió [G7] Vắng [C] tiếng chim xanh ngày vui [Am] hót tung [C] mây Mờ khuất [G7] xa xôi nghìn [C] phương. Trên đường tha hương, [F] vui gió [C] sương Riêng lòng ta [G] mang [Am] mối nhớ [C] thương Âm thầm thương [C7] tiếc [F] cho ngày [G] về Tìm lại đường [Dm][F] nay [D7] đã [G7] dứt Nghe tiếng chim chiều về gọi [C] gió Như tiếng tơ [C7] lòng người lạc [F] bước [G7] Nhắp [C] chén men say còn vương [Am] bóng quê [C] hương Dừng bước [G7] tha hương lòng [C] đau. Trong bốn phương mờ hàng lệ [C] thắm Mơ đến em [C7] một ngày đầm [F] ấm [G7] Nhớ [C] phút chia phôi cùng ai [Am] dứt đau [C] thương Tìm đến [G7] em nay còn [C] đâu. Năm tháng phai mờ lời hẹn [C] ước Trong gió sương [C7] hình người tình [F] mến [G7] Oán [C] trách ai quên lời thề [Am] lúc ra [C] đi Thôi ước [G7] mơ chi ngày [C] mai. Phong trần tha hương [F] bao nhớ [C] thương Tim buồn ta [G][Am] đôi bóng [C] uyên Lưng trời âu [C7] yếm [F] bay tìm [G] đàn Lòng nguyện giờ [Dm] đây [F] quên [D7] quên [G7] hết Ta sống không một lời trìu [C] mến Như bóng con [C7] đò chiều lạc [F] bến [G7] Lờ [C] lững trôi qua cùng ngày [Am] tháng phôi [C] pha Duyên kiếp [G7] sau ta chờ [C] mong.

Video hướng dẫn