1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày vinh thắng

Lm. Ngô Duy Linh - Lm. Hồ Ngọc Thính
Nguồn: thanhcavietnam.net