highlight chords
1. Một chiều [C] xưa phương xa anh mới [Em] đến
Lần đầu [Dm] tiên quê em anh luyến [Am] luyến
Ngoài vườn [F] hoa đứng bên cành [G] lá
Hôm ấy anh gặp [C] em.
Gặp được [Am] em anh mới xin làm [Em] quen
Một lời [G] trao xin kết nên bạn [C] hiền
Trộm nhìn [Dm] anh e ấp em thẹn [G] thùng
Má xinh em ửng [C] hồng.
2. Lần đầu [C] yêu ai không hay bối [Em] rối
Và tình [Dm] anh trai phương xa mới [Am] tới
Ðộng lòng [F] thương cô gái xuân mười [G] tám
Cũng thấy như chợt [C] yêu.
Mình dìu [Am] nhau ra hái hoa vườn [Em] sau
Ðẹp làm [G] sao hôm ấy hoa nở [C] nhiều
Thật là [Dm] vui hoa thắm em chọn [G] màu
Hái ghi sâu tình [C] đầu.
ÐK:
Rồi trời vào [F] đêm trăng ló lên từ [Em] xa
Hai đứa chưa hề [Am] muốn chia [Dm] tay
Vui quá không [G] hay đêm đã khuya rồi [C] đấy
Hoa lá ngon giấc [G] say.
Trời rộng trời [F] cao đêm sáng trăng đầy [Em] sao
Ðôi mắt em còn [Am] sáng hơn [Dm] sao
Giây phút bên [G] nhau hai đứa vui một [F] ý
Xin [G] giữ cho dài [C] lâu.
3. Một ngày [C] vui bên nhau ta giữ [Em] mãi
Chẳng để [Dm] cho phai mau như sắc [Am] áo
Và tình [F] ta yêu đến qua vạn [G] kiếp
Ðừng nói câu ngàn [C] năm.
Mình về [Am] lo ngay mối mai trầu [Em] cau
Chọn ngày [G] ta nên đính hôn tình [C] đầu
Nhờ trời [Dm] thương hai đứa nên vợ [G] chồng
Chúng ta vui mặn [C] nồng.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày vui hai đứa

Hồng Vân
1. Một chiều [C] xưa phương xa anh mới [Em] đến
Lần đầu [Dm] tiên quê em anh luyến [Am] luyến
Ngoài vườn [F] hoa đứng bên cành [G] lá
Hôm ấy anh gặp [C] em.
Gặp được [Am] em anh mới xin làm [Em] quen
Một lời [G] trao xin kết nên bạn [C] hiền
Trộm nhìn [Dm] anh e ấp em thẹn [G] thùng
Má xinh em ửng [C] hồng.
2. Lần đầu [C] yêu ai không hay bối [Em] rối
Và tình [Dm] anh trai phương xa mới [Am] tới
Ðộng lòng [F] thương cô gái xuân mười [G] tám
Cũng thấy như chợt [C] yêu.
Mình dìu [Am] nhau ra hái hoa vườn [Em] sau
Ðẹp làm [G] sao hôm ấy hoa nở [C] nhiều
Thật là [Dm] vui hoa thắm em chọn [G] màu
Hái ghi sâu tình [C] đầu.
ÐK:
Rồi trời vào [F] đêm trăng ló lên từ [Em] xa
Hai đứa chưa hề [Am] muốn chia [Dm] tay
Vui quá không [G] hay đêm đã khuya rồi [C] đấy
Hoa lá ngon giấc [G] say.
Trời rộng trời [F] cao đêm sáng trăng đầy [Em] sao
Ðôi mắt em còn [Am] sáng hơn [Dm] sao
Giây phút bên [G] nhau hai đứa vui một [F] ý
Xin [G] giữ cho dài [C] lâu.
3. Một ngày [C] vui bên nhau ta giữ [Em] mãi
Chẳng để [Dm] cho phai mau như sắc [Am] áo
Và tình [F] ta yêu đến qua vạn [G] kiếp
Ðừng nói câu ngàn [C] năm.
Mình về [Am] lo ngay mối mai trầu [Em] cau
Chọn ngày [G] ta nên đính hôn tình [C] đầu
Nhờ trời [Dm] thương hai đứa nên vợ [G] chồng
Chúng ta vui mặn [C] nồng.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com