1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày vui hai đứa

Cuộn trang

1. Một chiều [C] xưa phương xa anh mới [Em] đến Lần đầu [Dm] tiên quê em anh luyến [Am] luyến Ngoài vườn [F] hoa đứng bên cành [G] lá Hôm ấy anh gặp [C] em. Gặp được [Am] em anh mới xin làm [Em] quen Một lời [G] trao xin kết nên bạn [C] hiền Trộm nhìn [Dm] anh e ấp em thẹn [G] thùng Má xinh em ửng [C] hồng. 2. Lần đầu [C] yêu ai không hay bối [Em] rối Và tình [Dm] anh trai phương xa mới [Am] tới Ðộng lòng [F] thương cô gái xuân mười [G] tám Cũng thấy như chợt [C] yêu. Mình dìu [Am] nhau ra hái hoa vườn [Em] sau Ðẹp làm [G] sao hôm ấy hoa nở [C] nhiều Thật là [Dm] vui hoa thắm em chọn [G] màu Hái ghi sâu tình [C] đầu. ÐK: Rồi trời vào [F] đêm trăng ló lên từ [Em] xa Hai đứa chưa hề [Am] muốn chia [Dm] tay Vui quá không [G] hay đêm đã khuya rồi [C] đấy Hoa lá ngon giấc [G] say. Trời rộng trời [F] cao đêm sáng trăng đầy [Em] sao Ðôi mắt em còn [Am] sáng hơn [Dm] sao Giây phút bên [G] nhau hai đứa vui một [F] ý Xin [G] giữ cho dài [C] lâu. 3. Một ngày [C] vui bên nhau ta giữ [Em] mãi Chẳng để [Dm] cho phai mau như sắc [Am] áo Và tình [F] ta yêu đến qua vạn [G] kiếp Ðừng nói câu ngàn [C] năm. Mình về [Am] lo ngay mối mai trầu [Em] cau Chọn ngày [G] ta nên đính hôn tình [C] đầu Nhờ trời [Dm] thương hai đứa nên vợ [G] chồng Chúng ta vui mặn [C] nồng.

Video hướng dẫn