highlight chords
				                    [Am]    [Dm]        [Am] 
Ngày xưa anh hỡ i hai ta cùng chung một lố i 
        [Am]   [E]         [Am] 
Ngày xưa anh h ỡi hai ta cùng sánh duyên đời 
       [F]         [Dm]        [G]     
Hoà nhịp nhau trên lối tình , t a xây ước mộng đẹ p cho mình 
        [C]       [A]     
Và anh thường n ói sẽ mãi yêu e m suốt đời 
          [Dm]        [F]     [G] 
Và nhiều đêm ân ái đê mê cuồng say m à em trao a nh 
         [Em]          [Am] 
Thầm mong anh sẽ vui sẽ yêu em trọn đ ời 
   [F]        [G]      [Am] 
Rồi a nh ra đi không h ề nói một lời 


 [Am]            [F]         
A nh có biết chăng , người h ởi có thấu chăng ? 
     [G]                 [C]  
Em sẽ ma ng anh trong tim em suốt cả một cỏi đời 
          [Am]           [F]   
Vì cớ sao muốn xa nhau ? Dù biết em lỡ yê u rồi 
      [G]        [Em]      [Am] 
Sao nỡ quên anh ơi ! anh quê n đi câu thề x ưa 
 

        [Dm]    
Dù biết em đan g đớn đau 
  [G]     [C]      
đà nh bỏ đi kh ông quay đầu 
        [Dm]             [F]      [E] 
Còn chút yêu t hương ngày nào xin người ơi hãy trở về m au 
 

                    
Vì anh em đã lắm lúc buồn đau ray rứt 
                      
Vì anh em đã thôi không còn chử chân tình 
             
Giờ con tim đã giá lạnh 
                
Thôi không dám còn mộng hay mơ 
                          
Mặc màn đêm xuống em lang thang đi trong thẩn thờ 
               
Dù cho mưa gió lên đôi bờ mi 
                                
Và dòng lệ rơi hoà tan trong tấm thân em nỗi cô đơn hiu quạnh 
                  
Giọt mưa sao không lạnh át tim này 
 

        [Am]    [Dm]       [Am] 
Ngày xưa anh h ỡi hai ta cùng chung một l ối 
       [Am]     [E]         [Am] 
Ngày nay anh hỡi duyên t a đành phải xa rời 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày xưa anh hỡi

				                    [Am]    [Dm]        [Am] 
Ngày xưa anh hỡ i hai ta cùng chung một lố i 
        [Am]   [E]         [Am] 
Ngày xưa anh h ỡi hai ta cùng sánh duyên đời 
       [F]         [Dm]        [G]     
Hoà nhịp nhau trên lối tình , t a xây ước mộng đẹ p cho mình 
        [C]       [A]     
Và anh thường n ói sẽ mãi yêu e m suốt đời 
          [Dm]        [F]     [G] 
Và nhiều đêm ân ái đê mê cuồng say m à em trao a nh 
         [Em]          [Am] 
Thầm mong anh sẽ vui sẽ yêu em trọn đ ời 
   [F]        [G]      [Am] 
Rồi a nh ra đi không h ề nói một lời 


 [Am]            [F]         
A nh có biết chăng , người h ởi có thấu chăng ? 
     [G]                 [C]  
Em sẽ ma ng anh trong tim em suốt cả một cỏi đời 
          [Am]           [F]   
Vì cớ sao muốn xa nhau ? Dù biết em lỡ yê u rồi 
      [G]        [Em]      [Am] 
Sao nỡ quên anh ơi ! anh quê n đi câu thề x ưa 
 

        [Dm]    
Dù biết em đan g đớn đau 
  [G]     [C]      
đà nh bỏ đi kh ông quay đầu 
        [Dm]             [F]      [E] 
Còn chút yêu t hương ngày nào xin người ơi hãy trở về m au 
 

                    
Vì anh em đã lắm lúc buồn đau ray rứt 
                      
Vì anh em đã thôi không còn chử chân tình 
             
Giờ con tim đã giá lạnh 
                
Thôi không dám còn mộng hay mơ 
                          
Mặc màn đêm xuống em lang thang đi trong thẩn thờ 
               
Dù cho mưa gió lên đôi bờ mi 
                                
Và dòng lệ rơi hoà tan trong tấm thân em nỗi cô đơn hiu quạnh 
                  
Giọt mưa sao không lạnh át tim này 
 

        [Am]    [Dm]       [Am] 
Ngày xưa anh h ỡi hai ta cùng chung một l ối 
       [Am]     [E]         [Am] 
Ngày nay anh hỡi duyên t a đành phải xa rời 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com