highlight chords
Lời theo trình bày của ca sĩ Kiều Nga
Ngày còn thơ [C] ấu tôi hay mãi mê cùng [Em] máy thâu nhạc 
Chờ trông [Am] nghe những [C] bài ca [F] hay
Nhạc dâng lên tiếng tôi ca [Em] theo với lòng sướng [G] vui [Am][G]
Rồi ngày êm [C] ái xa xưa mờ theo cùng [Em] tháng năm dài 
Lòng đôi [Am] khi sống [C] đậy mênh [F] mang
[G] Ngày cũ [Am] hương thơ dại nhưng dáng bạn [C] cũ lâu [Am] gặp 
Tình yêu [F] thương ôi [Dm] bài ca [G] xưa
[G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am] 
Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they're [Am] startin' to sing's, so [G] fine 
When they [Am] get to the [Dm] part. Where he's [F] breakin' her [Dm] heart
It can [C] really make me [Am] cry, just like [C] before [F]
It's yesterday once [Em] more 
(shoobidoo- [F] ly [Em] lay, shoobidoo-[F] lylay)
Ngày thơ [C] ấu trôi qua cực nhanh nào [Em] khác trong mộng
Niềm vui [Am] xưa giữa [C] tuổi thơ [F] ngây
Còn nghe man mác muôn dư [Em] âm dẫu nhiều biến [G] dời [Am][G]
Lời ca [C] êm năm xưa còn đây cùng [Em] chuổi thơ dại 
Dù xa [Am] xôi vẫn [C] gợi trong [F] ta
[G] Từng tiếng [Am] tơ êm đềm man mác tựa [C] gió thu [Am] về
Nghìn vui [F] trong muôn [Dm] vàn yêu [G] thương
[G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am] 
Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they're [Am] startin' to sing's, so [G] fine 
When they [Am] get to the [Dm] part. Where he's [F] breakin' her [Dm] heart
It can [C] really make me [Am] cry, just like [C] before [F]
It's yesterday once [Em] more 
(shoobidoo- [F] ly [Em] lay, shoobidoo-[F] lylay)
--------------------
When I was [C] young I'd listen to the [Em] radio
Waitin' [Am] for my [C] favorite [F] songs
When they played I'd sing [Em] along, it made me [G] smile [Am] [G]
Those were such [C] happy times and not so [Em] long ago
How I [Am] wondered [C] where they'd [F] gone
[G] But they're [Am] back again just like a [C] long lost [Am] friend
All the [F] songs I [Dm] loved so [G] well
[G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am] 
Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they're [Am] startin' to sing's, so [G] fine 
When they [Am] get to the [Dm] part. Where he's [F] breakin' her [Dm] heart
It can [C] really make me [Am] cry, just like [C] before [F]
It's yesterday once [Em] more 
(shoobidoo- [F] ly [Em] lay, shoobidoo-[F] lylay)
[C] Lookin' back on how it was in [Em] years gone by
And the [Am] good [C] times that I [F] had
Makes today seem rather [Em] sad, so much has [G] changed [Am] [G]
It was songs of [C] love that I would sing to [Em] then
And I'd [Am] memorize [C] each [F] word
[G] Those old [Am] melodies still sound so [C] good to [Am] me
As they [F] melt the [Dm] years [G] away
[G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am] 
Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they're [Am] startin' to sing's, so [G] fine 
All my [Am] best memo- [Dm] ries come back [Am] clearly to [Dm] me
Some can [C] even make me [Am] cry just like [C] before [F] 
It's yesterday once [Em] more
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày xưa yêu dấu (Yesterday once more)

Richard Carpenter , John Bettis
Lời theo trình bày của ca sĩ Kiều Nga
Ngày còn thơ [C] ấu tôi hay mãi mê cùng [Em] máy thâu nhạc 
Chờ trông [Am] nghe những [C] bài ca [F] hay
Nhạc dâng lên tiếng tôi ca [Em] theo với lòng sướng [G] vui [Am][G]
Rồi ngày êm [C] ái xa xưa mờ theo cùng [Em] tháng năm dài 
Lòng đôi [Am] khi sống [C] đậy mênh [F] mang
[G] Ngày cũ [Am] hương thơ dại nhưng dáng bạn [C] cũ lâu [Am] gặp 
Tình yêu [F] thương ôi [Dm] bài ca [G] xưa
[G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am] 
Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they're [Am] startin' to sing's, so [G] fine 
When they [Am] get to the [Dm] part. Where he's [F] breakin' her [Dm] heart
It can [C] really make me [Am] cry, just like [C] before [F]
It's yesterday once [Em] more 
(shoobidoo- [F] ly [Em] lay, shoobidoo-[F] lylay)
Ngày thơ [C] ấu trôi qua cực nhanh nào [Em] khác trong mộng
Niềm vui [Am] xưa giữa [C] tuổi thơ [F] ngây
Còn nghe man mác muôn dư [Em] âm dẫu nhiều biến [G] dời [Am][G]
Lời ca [C] êm năm xưa còn đây cùng [Em] chuổi thơ dại 
Dù xa [Am] xôi vẫn [C] gợi trong [F] ta
[G] Từng tiếng [Am] tơ êm đềm man mác tựa [C] gió thu [Am] về
Nghìn vui [F] trong muôn [Dm] vàn yêu [G] thương
[G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am] 
Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they're [Am] startin' to sing's, so [G] fine 
When they [Am] get to the [Dm] part. Where he's [F] breakin' her [Dm] heart
It can [C] really make me [Am] cry, just like [C] before [F]
It's yesterday once [Em] more 
(shoobidoo- [F] ly [Em] lay, shoobidoo-[F] lylay)
--------------------
When I was [C] young I'd listen to the [Em] radio
Waitin' [Am] for my [C] favorite [F] songs
When they played I'd sing [Em] along, it made me [G] smile [Am] [G]
Those were such [C] happy times and not so [Em] long ago
How I [Am] wondered [C] where they'd [F] gone
[G] But they're [Am] back again just like a [C] long lost [Am] friend
All the [F] songs I [Dm] loved so [G] well
[G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am] 
Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they're [Am] startin' to sing's, so [G] fine 
When they [Am] get to the [Dm] part. Where he's [F] breakin' her [Dm] heart
It can [C] really make me [Am] cry, just like [C] before [F]
It's yesterday once [Em] more 
(shoobidoo- [F] ly [Em] lay, shoobidoo-[F] lylay)
[C] Lookin' back on how it was in [Em] years gone by
And the [Am] good [C] times that I [F] had
Makes today seem rather [Em] sad, so much has [G] changed [Am] [G]
It was songs of [C] love that I would sing to [Em] then
And I'd [Am] memorize [C] each [F] word
[G] Those old [Am] melodies still sound so [C] good to [Am] me
As they [F] melt the [Dm] years [G] away
[G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am] 
Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they're [Am] startin' to sing's, so [G] fine 
All my [Am] best memo- [Dm] ries come back [Am] clearly to [Dm] me
Some can [C] even make me [Am] cry just like [C] before [F] 
It's yesterday once [Em] more

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com