1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày xưa yêu dấu (Yesterday once more)

Cuộn trang

Lời theo trình bày của ca sĩ Kiều Nga Ngày còn thơ [C] ấu tôi hay mãi mê cùng [Em] máy thâu nhạc Chờ trông [Am] nghe những [C] bài ca [F] hay Nhạc dâng lên tiếng tôi ca [Em] theo với lòng sướng [G] vui [Am][G] Rồi ngày êm [C] ái xa xưa mờ theo cùng [Em] tháng năm dài Lòng đôi [Am] khi sống [C] đậy mênh [F] mang [G] Ngày cũ [Am] hương thơ dại nhưng dáng bạn [C] cũ lâu [Am] gặp Tình yêu [F] thương ôi [Dm] bài ca [G] xưa [G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am] Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they're [Am] startin' to sing's, so [G] fine When they [Am] get to the [Dm] part. Where he's [F] breakin' her [Dm] heart It can [C] really make me [Am] cry, just like [C] before [F] It's yesterday once [Em] more (shoobidoo- [F] ly [Em] lay, shoobidoo-[F] lylay) Ngày thơ [C] ấu trôi qua cực nhanh nào [Em] khác trong mộng Niềm vui [Am] xưa giữa [C] tuổi thơ [F] ngây Còn nghe man mác muôn dư [Em] âm dẫu nhiều biến [G] dời [Am][G] Lời ca [C] êm năm xưa còn đây cùng [Em] chuổi thơ dại Dù xa [Am] xôi vẫn [C] gợi trong [F] ta [G] Từng tiếng [Am] tơ êm đềm man mác tựa [C] gió thu [Am] về Nghìn vui [F] trong muôn [Dm] vàn yêu [G] thương [G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am] Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they're [Am] startin' to sing's, so [G] fine When they [Am] get to the [Dm] part. Where he's [F] breakin' her [Dm] heart It can [C] really make me [Am] cry, just like [C] before [F] It's yesterday once [Em] more (shoobidoo- [F] ly [Em] lay, shoobidoo-[F] lylay) -------------------- When I was [C] young I'd listen to the [Em] radio Waitin' [Am] for my [C] favorite [F] songs When they played I'd sing [Em] along, it made me [G] smile [Am] [G] Those were such [C] happy times and not so [Em] long ago How I [Am] wondered [C] where they'd [F] gone [G] But they're [Am] back again just like a [C] long lost [Am] friend All the [F] songs I [Dm] loved so [G] well [G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am] Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they're [Am] startin' to sing's, so [G] fine When they [Am] get to the [Dm] part. Where he's [F] breakin' her [Dm] heart It can [C] really make me [Am] cry, just like [C] before [F] It's yesterday once [Em] more (shoobidoo- [F] ly [Em] lay, shoobidoo-[F] lylay) [C] Lookin' back on how it was in [Em] years gone by And the [Am] good [C] times that I [F] had Makes today seem rather [Em] sad, so much has [G] changed [Am] [G] It was songs of [C] love that I would sing to [Em] then And I'd [Am] memorize [C] each [F] word [G] Those old [Am] melodies still sound so [C] good to [Am] me As they [F] melt the [Dm] years [G] away [G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am] Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they're [Am] startin' to sing's, so [G] fine All my [Am] best memo- [Dm] ries come back [Am] clearly to [Dm] me Some can [C] even make me [Am] cry just like [C] before [F] It's yesterday once [Em] more

Video hướng dẫn