1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày xưa

Cuộn trang

Ngày [A] xưa trời ở trên [F#m] trời Trời xui đằng ấy đến ngồi bên [Bm] ta Ngày xưa đằng ấy nhà [Bm] xa Tan trường mưa quá nên ta đưa [E7] về Ngày [D] xưa đằng ấy tóc [C#m] thề Ta thời tóc [F#m] ngắn nên về tương [E7] tư Ngày [A] xưa ta viết phong thư Đằng ấy nhận [Bm] được hình như bằng [E7] lòng Ngày [D] xưa có tiếng thì [A] thầm Mai sau đừng [E7] có thay lòng à [A] nha [Am] Ôi Ngày xưa đằng ấy đâu [F] quên Tại trời mưa [C] quá cho nên phải [G] lòng Thôi thì [E7] trời đã sang [F] đông Thôi thì người [E7] đã đành lòng quên [Am] ta Trời [A] ơi, trời ở cao [D] xa Ngày xưa nhắc [E7] lại chỉ là ngày [A] xưa

Video hướng dẫn