1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày xuân nguyện ước

Cuộn trang

1. Ngày [Am] xuân đứng nhìn én bay lưng trời lòng nghe xa xôi Nhìn [G] theo cánh nhạn vút [F] qua như một năm đã [E7] khuất xa Một [C] năm biết bao thăng [F] trầm biết bao nhiêu [E7] lần cảnh đời đã đổi [Am] thay Tình [Dm] thương Chúa vẫn còn [F] đây phước ân Ngài [E7] ban vẫn tràn [Am] đầy 2. Ngày [Am] xuân ngắm đồng lúa reo xuân nồng tình quê chan chứa Một [G] năm khó ngọc sớm [F] trưa bao ngày dãi dầu [E7] nắng mưa Giờ [C] đây lúa đã chín [F] vàng nỗi vui ngập [E7] tràn thầm tạ ơn chúa [Am] ban Một [Dm] năm khó nhọc rồi [F] qua phước ân ngày [E7] ban khắp mọi [Am] nhà ĐK: Chúa [C] ban cho niểm tin để [F] con vào cuộc đời không [E7] sợ gì mưa gió [Am] rơi Chúa [Dm] ban cho tình thương để [F] con đi muôn phương rao [E7] truyền ơn Chúa khắp mọi nơi 3. Ngày [Am] xuân đứng nhìn cánh hoa mai vàng lòng thầm nguyện ước Nguyện [G] xin bước đường của [F] con đêm ngày có Ngài [E7] dẫn đưa Tận [C] trung cho chúa trên cánh [F] đồng lúa đang chín [E7] vàng chẳng nề bao nắng [Am] mưa Ngày [Dm] mai bước vào nhà [F] cha đón một mùa [E7] xuân chẳng hề [Am] tàn

Video hướng dẫn