highlight chords
Version 1: lời theo phần trình bày của ca sĩ Lương Nguyệt Ánh


Người ơi, yêu em, yêu em người ở đừng về
Người ơi người ở đừng về, Người ơi người ở …

1. Em vẫn thường [Em] nghe hát bài dân ca rằng: 
"Người [Am] ơi, [D] yêu em người [G] ở người [B7] ở đừng [Em] về." 
Đến hôm [G] nay lại nghe anh [Am] hát
Câu hát còn[Em] duyên kẻ đưa người [G] đón
Mà người [Bm] ơi, [D] người [G] ở ..

ĐK” Anh hát còn [Am] duyên để lòng em xao [C] xuyến
Nếu đã yêu [Bm] nhau ngàn sông cũng [Em] lội
Câu hát còn [G] duyên ngàn năm thương [C] nhớ
Còn [Am] duyên [D] mà em vẫn [G] hát
Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi
Dù hết [Am] duyên lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ

2. Em vẫn thường [Em] nghe những bài dân ca rằng:
" Người [Am] ơi, [D] yêu em người [G] ở người [B7] ở đừng [Em] về" 
Đến hôm [G] nay lại nghe em [Am] hát
Câu hát còn [Em] duyên kẻ đưa người [G] đón
Mà người [Bm] ơi, [D] yêu em người [Bm] ở đừng [Em] về
Người [Am] ơi, người ở đừng [Em] về, người [Am] ơi, [D] người [G] ở 

ĐK: Anh hát còn [Am] duyên để lòng em xao [C] xuyến
Nếu đã yêu [Bm] nhau ngàn sông cũng [Em] lội
Câu hát còn [G] duyên ngàn năm thương [C] nhớ
Còn [Am] duyên [D] mà em vẫn [G] hát
Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi
Dù hết [Am] duyên lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ

* Mà người [Am] ơi, [D] yêu em người [G] ở
Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi
Dù hết [Am] duyên mà em .. mà lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ


-------------------
Version 2: lời theo phần trình bày của ca sĩ Thu Hiền


1. Em vẫn thường [Em] nghe hát bài dân ca rằng: 
"Người [Am] ơi, [D] yêu em người [G] ở người [B7] ở đừng [Em] về." 
Đến hôm [G] nay lại nghe anh [Am] hát
Câu hát còn [Em] duyên kẻ đưa người [G] đón
Mà người [Bm] ơi, [D] yêu em người người [Bm] ở .. đừng [Em] về
Người [Am] ở .. đừng [Em] về, người [Am] ơi [D] người [G] ở 

ĐK” Anh hát còn [Am] duyên để lòng em xao [C] xuyến
Nếu đã yêu [Bm] nhau ngàn sông cũng [Em] lội
Câu hát còn [G] duyên ngàn năm thương [C] nhớ
Còn [Am] duyên [D] mà em vẫn [G] hát
Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi
Dù hết [Am] duyên lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ

2. Em vẫn thường [Em] nghe những bài dân ca rằng:
" Người [Am] ơi, [D] yêu em người [G] ở người [B7] ở đừng [Em] về" 
Đến hôm [G] nay lại nghe em [Am] hát
Câu hát còn [Em] duyên kẻ đưa người [G] đón
Mà người [Bm] ơi, [D] yêu em người [Bm] ở đừng [Em] về
Người [Am] ơi, người ở đừng [Em] về người [Am] ơi, [D] người [G] ở 

ĐK: Anh hát còn [Am] duyên để lòng em xao [C] xuyến
Nếu đã yêu [Bm] nhau ngàn sông cũng [Em] lội
Câu hát còn [G] duyên ngàn năm thương [C] nhớ
Còn [Am] duyên [D] mà em vẫn [G] hát
Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi
Dù hết [Am] duyên lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ

* Người [Bm] ơi, người ở đừng [G] về
Người [Am] ơi, người [G] ở

ĐK: Anh hát còn [Am] duyên để lòng em xao [C] xuyến
Nếu đã yêu [Bm] nhau ngàn sông cũng [Em] lội
Câu hát còn [G] duyên ngàn năm thương [C] nhớ
Còn [Am] duyên [D] mà em vẫn [G] hát
Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi
Dù hết [Am] duyên lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghe em hát còn duyên

Nguyễn Tiến
Version 1: lời theo phần trình bày của ca sĩ Lương Nguyệt Ánh


Người ơi, yêu em, yêu em người ở đừng về
Người ơi người ở đừng về, Người ơi người ở …

1. Em vẫn thường [Em] nghe hát bài dân ca rằng: 
"Người [Am] ơi, [D] yêu em người [G] ở người [B7] ở đừng [Em] về." 
Đến hôm [G] nay lại nghe anh [Am] hát
Câu hát còn[Em] duyên kẻ đưa người [G] đón
Mà người [Bm] ơi, [D] người [G] ở ..

ĐK” Anh hát còn [Am] duyên để lòng em xao [C] xuyến
Nếu đã yêu [Bm] nhau ngàn sông cũng [Em] lội
Câu hát còn [G] duyên ngàn năm thương [C] nhớ
Còn [Am] duyên [D] mà em vẫn [G] hát
Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi
Dù hết [Am] duyên lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ

2. Em vẫn thường [Em] nghe những bài dân ca rằng:
" Người [Am] ơi, [D] yêu em người [G] ở người [B7] ở đừng [Em] về" 
Đến hôm [G] nay lại nghe em [Am] hát
Câu hát còn [Em] duyên kẻ đưa người [G] đón
Mà người [Bm] ơi, [D] yêu em người [Bm] ở đừng [Em] về
Người [Am] ơi, người ở đừng [Em] về, người [Am] ơi, [D] người [G] ở 

ĐK: Anh hát còn [Am] duyên để lòng em xao [C] xuyến
Nếu đã yêu [Bm] nhau ngàn sông cũng [Em] lội
Câu hát còn [G] duyên ngàn năm thương [C] nhớ
Còn [Am] duyên [D] mà em vẫn [G] hát
Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi
Dù hết [Am] duyên lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ

* Mà người [Am] ơi, [D] yêu em người [G] ở
Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi
Dù hết [Am] duyên mà em .. mà lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ


-------------------
Version 2: lời theo phần trình bày của ca sĩ Thu Hiền


1. Em vẫn thường [Em] nghe hát bài dân ca rằng: 
"Người [Am] ơi, [D] yêu em người [G] ở người [B7] ở đừng [Em] về." 
Đến hôm [G] nay lại nghe anh [Am] hát
Câu hát còn [Em] duyên kẻ đưa người [G] đón
Mà người [Bm] ơi, [D] yêu em người người [Bm] ở .. đừng [Em] về
Người [Am] ở .. đừng [Em] về, người [Am] ơi [D] người [G] ở 

ĐK” Anh hát còn [Am] duyên để lòng em xao [C] xuyến
Nếu đã yêu [Bm] nhau ngàn sông cũng [Em] lội
Câu hát còn [G] duyên ngàn năm thương [C] nhớ
Còn [Am] duyên [D] mà em vẫn [G] hát
Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi
Dù hết [Am] duyên lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ

2. Em vẫn thường [Em] nghe những bài dân ca rằng:
" Người [Am] ơi, [D] yêu em người [G] ở người [B7] ở đừng [Em] về" 
Đến hôm [G] nay lại nghe em [Am] hát
Câu hát còn [Em] duyên kẻ đưa người [G] đón
Mà người [Bm] ơi, [D] yêu em người [Bm] ở đừng [Em] về
Người [Am] ơi, người ở đừng [Em] về người [Am] ơi, [D] người [G] ở 

ĐK: Anh hát còn [Am] duyên để lòng em xao [C] xuyến
Nếu đã yêu [Bm] nhau ngàn sông cũng [Em] lội
Câu hát còn [G] duyên ngàn năm thương [C] nhớ
Còn [Am] duyên [D] mà em vẫn [G] hát
Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi
Dù hết [Am] duyên lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ

* Người [Bm] ơi, người ở đừng [G] về
Người [Am] ơi, người [G] ở

ĐK: Anh hát còn [Am] duyên để lòng em xao [C] xuyến
Nếu đã yêu [Bm] nhau ngàn sông cũng [Em] lội
Câu hát còn [G] duyên ngàn năm thương [C] nhớ
Còn [Am] duyên [D] mà em vẫn [G] hát
Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi
Dù hết [Am] duyên lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com