1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghe em hát còn duyên

Cuộn trang

Version 1: lời theo phần trình bày của ca sĩ Lương Nguyệt Ánh Người ơi, yêu em, yêu em người ở đừng về Người ơi người ở đừng về, Người ơi người ở … 1. Em vẫn thường [Em] nghe hát bài dân ca rằng: "Người [Am] ơi, [D] yêu em người [G] ở người [B7] ở đừng [Em] về." Đến hôm [G] nay lại nghe anh [Am] hát Câu hát còn[Em] duyên kẻ đưa người [G] đón Mà người [Bm] ơi, [D] người [G] ở .. ĐK” Anh hát còn [Am] duyên để lòng em xao [C] xuyến Nếu đã yêu [Bm] nhau ngàn sông cũng [Em] lội Câu hát còn [G] duyên ngàn năm thương [C] nhớ Còn [Am] duyên [D] mà em vẫn [G] hát Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi Dù hết [Am] duyên lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ 2. Em vẫn thường [Em] nghe những bài dân ca rằng: " Người [Am] ơi, [D] yêu em người [G] ở người [B7] ở đừng [Em] về" Đến hôm [G] nay lại nghe em [Am] hát Câu hát còn [Em] duyên kẻ đưa người [G] đón Mà người [Bm] ơi, [D] yêu em người [Bm] ở đừng [Em] về Người [Am] ơi, người ở đừng [Em] về, người [Am] ơi, [D] người [G] ở ĐK: Anh hát còn [Am] duyên để lòng em xao [C] xuyến Nếu đã yêu [Bm] nhau ngàn sông cũng [Em] lội Câu hát còn [G] duyên ngàn năm thương [C] nhớ Còn [Am] duyên [D] mà em vẫn [G] hát Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi Dù hết [Am] duyên lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ * Mà người [Am] ơi, [D] yêu em người [G] ở Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi Dù hết [Am] duyên mà em .. mà lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ ------------------- Version 2: lời theo phần trình bày của ca sĩ Thu Hiền 1. Em vẫn thường [Em] nghe hát bài dân ca rằng: "Người [Am] ơi, [D] yêu em người [G] ở người [B7] ở đừng [Em] về." Đến hôm [G] nay lại nghe anh [Am] hát Câu hát còn [Em] duyên kẻ đưa người [G] đón Mà người [Bm] ơi, [D] yêu em người người [Bm] ở .. đừng [Em] về Người [Am] ở .. đừng [Em] về, người [Am] ơi [D] người [G] ở ĐK” Anh hát còn [Am] duyên để lòng em xao [C] xuyến Nếu đã yêu [Bm] nhau ngàn sông cũng [Em] lội Câu hát còn [G] duyên ngàn năm thương [C] nhớ Còn [Am] duyên [D] mà em vẫn [G] hát Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi Dù hết [Am] duyên lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ 2. Em vẫn thường [Em] nghe những bài dân ca rằng: " Người [Am] ơi, [D] yêu em người [G] ở người [B7] ở đừng [Em] về" Đến hôm [G] nay lại nghe em [Am] hát Câu hát còn [Em] duyên kẻ đưa người [G] đón Mà người [Bm] ơi, [D] yêu em người [Bm] ở đừng [Em] về Người [Am] ơi, người ở đừng [Em] về người [Am] ơi, [D] người [G] ở ĐK: Anh hát còn [Am] duyên để lòng em xao [C] xuyến Nếu đã yêu [Bm] nhau ngàn sông cũng [Em] lội Câu hát còn [G] duyên ngàn năm thương [C] nhớ Còn [Am] duyên [D] mà em vẫn [G] hát Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi Dù hết [Am] duyên lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ * Người [Bm] ơi, người ở đừng [G] về Người [Am] ơi, người [G] ở ĐK: Anh hát còn [Am] duyên để lòng em xao [C] xuyến Nếu đã yêu [Bm] nhau ngàn sông cũng [Em] lội Câu hát còn [G] duyên ngàn năm thương [C] nhớ Còn [Am] duyên [D] mà em vẫn [G] hát Dù hết [Bm] duyên lòng em vẫn [Em] đợi Dù hết [Am] duyên lòng [Bm] em vẫn [Em] chờ

Video hướng dẫn