1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghe những tàn phai

Cuộn trang

Chiều nay em ra phố [C] về thấy đời mình là những chuyến xe Còn [Am] đây âm vang não [Dm] nề ngày [F] đi đêm [G] tới trăm tiếng mơ [C] hồ Chiều nay em ra phố [C] về thấy đời mình là những đám đông Người [Am] chia tay nhau cuối [Dm] đường ngày [F] đi đêm [G] tới trăm tiếng hư [C] không Có [Dm] ai đang về giữa đêm [G] khuya Rượu tàn [C] phai dưới [Dm] chân đi ơ [Am] hờ Vòng [D] tay quen hơi băng giá Nhớ một [G] người tình nào cũ Khóc [Em] lại một đời người quá ê [G] chề Chiều nay em ra phố [C] về thấy đời mình là những quán không Bàn [Am] in hơi bên ghế [Dm] ngồi ngày [F] đi đêm [G] tới đã vắng bóng [C] người Chiều [C] nay em ra phố về thấy đời mình là con nước trôi Đèn [Am] soi trên vai rã [Dm] rời ngày [F] đi đêm [G] tới còn chút hao [C] gầy Ngày [F] đi đêm [G] tới nghe những tàn [C] phai

Video hướng dẫn