1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghệ sỹ với cây đàn

Nguyễn Văn Khánh
Nguồn: saigonocean.com