1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghe tiếng muôn trùng

Cuộn trang

1. [Cm] Đêm nghe gió tự [Fm] tình [Ab] Đêm nghe đất trở [Fm] mình vì [Cm] mưa [Eb] Đêm nghe gió thở [Bb] dài [Gm] Đêm nghe tiếng khóc [Eb] cười của bào [Cm] thai. ĐK: [C] Nghe trăm tiếng ngậm [Am] ngùi [Em] Nghe lăng miếu trùng [F] vây [Dm] Nghe xa cách cuộc [G] đời [G7] Nghe hoang phế cạnh [C] đây. [C] Xin trên những đường [Am] dài [Em] Cho nghe bước rộn [F] vui [Dm] Xin trên những nụ [G] cười [G7] Còn rạng rỡ mặt [C] trời. 2. [Cm] Đêm nghe gió than [Fm] hoài [Ab] Đêm nghe lá đưa [Fm] lời hàm [Cm] oan [Eb] Đêm thân xác mịt [Bb] mùng [Gm] Đêm nghe tiếng muôn [Eb] trùng đẩy [Cm] đưa.

Video hướng dẫn