1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghĩa Mẹ Tình Con

Cuộn trang

( điệu Valse rải) Kính [Em]dâng thành kính[C] dâng,dâng mẹ bao bông [Em]hồng, [E7]Với[Am] muôn ngàn mến [Am6] thương,kính[B7] dâng lên mẹ [Em]yêu, Mấy năm,mười mấy năm,mẹ trìu [C]mến chăm[Am] nom, phút[Em] giây,từng phút[Am] giây,mong[B7] con thành lớn [Em]khôn, Hát [Em]ru,mẹ hát ru ôi[C] bao lời ngọt[Em] ngào, ca [E7]dao mẹ nhắc [Am]con,sống [B7]sao cho thành [Em]nhân, Mỗi[Em] khi chiều lắng buông,là con[C] nhớ đến [Am]mẹ, tiếng[Em] ca lời hát[Am] ru vẫn đọng lại trong [B7]con, Ôi [Em]có những lần nước mẹ thường[B7] khóc [Am]con, Bao những lỗi lầm con đã làm mẹ đớn[B7] đau, [C]Con sẽ hát [Em]nhiều,hát muôn[G] đời,[Am]nhớ [C]công [B7]ơn[Em] mẹ Nói [Em]sao và viết sao cho [C]hết nghĩa tình [Em]này, [E7][Am] như biển với[Am7] mây,công[B7] mẹ thật bao [Em]la mỗi đêm vào mỗi đêm thường nhìn [C]ngắm sao[Am] khuya, Mong[Em] sao mẹ sống [Am]luôn đáp ơn [B7]đền dưỡng [Em]sinh Ôi [Em]có những lần nước mẹ thường [B7]khóc[Am] con, Bao những lỗi lầm con đã làm mẹ đớn[B7] đau, [C]Con sẽ hát[Em] nhiều,hát muôn [G]đời,[Am]nhớ [C] công[B7] ơn[Em] mẹ

Video hướng dẫn