highlight chords
Lời [Em] nào là ngõ sâu vô [Am] tận
Lời [D] nào là lối cho thiên [G] đường
Lời [Em] nào là dối gian người [C] hỡi
Lời nói vô [B7] tội, xót xa tình mơ.
Nhọc [Em] nhằn, đời mất đi [Am] nhiều
Vội [D] vàng tình chết theo [G] chiều
Ngỡ [Em] ngàng đời với bao lầm [C] lỗi
Ngày tháng vô [B7] tội, cuốn [Em] trôi.
Thôi [D] đành mình xa cách [G] nhau
Để [D] lòng ngàn năm nỗi [G] đau
Cho cuộc tình [Am] mới, sẽ không buồn [Em] bã
Cho cuộc đời [B] mới, sẽ thôi nghiệt [C] ngã
Cho giọt nước [Am] mắt, nhạt nhoà thương [B7] yêu.
Nơi này lặng [Am] lẽ, nỗi đau cào [Em] xé
Nơi này cơn [B] mê, vẫn chưa kịp [C] tới
Ngăn dòng nước [Am] mắt, thấm [B7] sâu linh [Em] hồn.
Nhọc [Em] nhằn, đời mất đi [Am] nhiều
Vội [D] vàng tình chết theo [G] chiều
Ngỡ [Em] ngàng đời với bao lầm [C] lỗi
Ngày tháng vô [B7] tội, cuốn [Em] trôi.
Thôi [D] đành mình xa cách [G] nhau
Để [D] lòng ngàn năm nỗi [G] đau
Cho cuộc tình [Am] mới, sẽ không buồn [Em] bã
Cho cuộc đời [B] mới, sẽ thôi nghiệt [C] ngã
Cho giọt nước [Am] mắt, nhạt nhoà thương [B7] yêu.
Nơi này lặng [Am] lẽ, nỗi đau cào [Em] xé
Nơi này cơn [B] mê, vẫn chưa kịp [C] tới
Ngăn dòng nước [B7] mắt thấm sâu linh [Em] hồn.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghiệt ngã

Mai Thanh Sơn
Lời [Em] nào là ngõ sâu vô [Am] tận
Lời [D] nào là lối cho thiên [G] đường
Lời [Em] nào là dối gian người [C] hỡi
Lời nói vô [B7] tội, xót xa tình mơ.
Nhọc [Em] nhằn, đời mất đi [Am] nhiều
Vội [D] vàng tình chết theo [G] chiều
Ngỡ [Em] ngàng đời với bao lầm [C] lỗi
Ngày tháng vô [B7] tội, cuốn [Em] trôi.
Thôi [D] đành mình xa cách [G] nhau
Để [D] lòng ngàn năm nỗi [G] đau
Cho cuộc tình [Am] mới, sẽ không buồn [Em] bã
Cho cuộc đời [B] mới, sẽ thôi nghiệt [C] ngã
Cho giọt nước [Am] mắt, nhạt nhoà thương [B7] yêu.
Nơi này lặng [Am] lẽ, nỗi đau cào [Em] xé
Nơi này cơn [B] mê, vẫn chưa kịp [C] tới
Ngăn dòng nước [Am] mắt, thấm [B7] sâu linh [Em] hồn.
Nhọc [Em] nhằn, đời mất đi [Am] nhiều
Vội [D] vàng tình chết theo [G] chiều
Ngỡ [Em] ngàng đời với bao lầm [C] lỗi
Ngày tháng vô [B7] tội, cuốn [Em] trôi.
Thôi [D] đành mình xa cách [G] nhau
Để [D] lòng ngàn năm nỗi [G] đau
Cho cuộc tình [Am] mới, sẽ không buồn [Em] bã
Cho cuộc đời [B] mới, sẽ thôi nghiệt [C] ngã
Cho giọt nước [Am] mắt, nhạt nhoà thương [B7] yêu.
Nơi này lặng [Am] lẽ, nỗi đau cào [Em] xé
Nơi này cơn [B] mê, vẫn chưa kịp [C] tới
Ngăn dòng nước [B7] mắt thấm sâu linh [Em] hồn.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com