1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghìn trùng xa cách

Phạm Duy
Nguồn: saigonocean.com