1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngỡ đâu tình đã quên mình

Cuộn trang

Khi [A] em trông thấy [F#m] anh cả địa [D] cầu như vắng [Dbm] ngắt Khi [A] em trông thấy [F#m] anh cõi thiên [D] đàng như trước [Dbm] mắt Con [Bm] tim em bấy [Dbm] lâu ngỡ đâu [D] tình đã quên [F] mình Để [E] rồi ngày hôm [F] qua oán trách [E] em. Khi [A] anh trông thấy [F#m] em như ưu [D] phiền run rẩy [Dbm] chết Khi [A] anh trông thấy [F#m] em lửa ngông [D] cuồng thôi tắt [Dbm] hết Anh [Bm] như con thú [Dbm] hoang biết run [D] sợ trước cuộc [F] đời Ngập [E] ngừng lòng lo [F] âu hát câu [E] kinh lạy [A] trời. [D] Tình không xót [Bm] xa có nên [Dbm] gọi là [A] tình [Dm] Đời không đắng [F] cay có lên [A] đời Ôi [F#m] trái tim kêu gào xin hãy [Dbm] cho tôi một [F#m] lần Một lần [F] thôi được quặn [G] đau được rớm [E] máu. Hôm [A] nay ta cứ [F#m] vui chắc đâu [D] ngày mai vẫn [Dbm] thế Mây [A] trôi mây vẫn [F#m] trôi dẫu không [D] còn ai nhớ [Dbm] đến Anh [Bm] ơi em vẫn [Dbm] tin chẳng có [D] gì mãi trên [F] đời Dù [E] rằng tình đôi [F] ta vẫn luôn [E] luôn tuyệt [A] vời.

Video hướng dẫn