1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngọc lan

Cuộn trang

Ngọc [C] lan dòng suối tơ [Em] vương mắt thu hồ [G] dịu ánh vàng Ngọc [Dm] lan nhành liễu nghiêng [C] nghiêng Tà mấy cánh [Em] phong nắng thơm ngoài [C] song Nét thắm tô bóng [Am] chiều giấc xuân yêu [G] kiều nền gấm cô [C] liêu [G] Gió rung mờ suối [Dm] biếc ý thơ phiêu [G] diêu [C] Ngón tơ mềm chờ [Dm] phím ngân trùng mạch [C] tương lai [F] láng [G] Dáng tiên [C] nga giấc mơ nghê [Em] thường lỡ [Am] làng [G] Ngọc [C] lan giọng ướp men [Em] thơ mát êm làn [G] lụa bóng là Ngọc [Dm] lan trầm ngát thu [C] hương Bờ xanh bóng [Em] dương phút giây chìm [C] sương [G] Bông hoa đời ngàn xưa tới [C] nay Rung nhạc đó [Em] đây cho đời ngất [Am] ngây [D] Cho tơ trùng đờn hờ phím [G] loan Thê lương mây [C] nước sắt se cung [Em] hàn [Am] Ôi tâm hồn nghệ [G] sĩ chìm trong hương [Em] thắm Nhớ phút khuê [D] ly hồn mê tuyết [Em] hoa Ngọc [G] lan [C] Mờ mờ trong mây [F] khói Men nồng u [C] ấp duyên hững [Em] hờ [C] Dần dần vương theo [F] gió Tơ lòng dâng [G] bao cung thương [C] nhớ

Video hướng dẫn