highlight chords
INTRO: NHỊP 4/4
| [Em] | [Am] | [D] | [G] | [Am] | [B] | [Am] [B] | [Em]|
[Em]Có những con [Am]đường mịt mù sương [D]giăng, [G]rừng lá trập trùng vời xa.
[Am]Có nhưng lối [B]mòn phủ [Am]đầy rêu xanh [B]và đã [Em]quên bàn chân qua.
[Em]Có những [G]tháng ngày ào ạt [E]mưa tuôn và [Am]những nhọc nhằn trên vai.
[Am]Có những tháng ngày [D]mặt trời [G]bỏng cháy nhưng [Am/b]trên môi ta vẫn nở những [Em]nụ cười.
[Em]Hạnh phúc như ngọc [C]trong đá, không đến [D]với [G]ai đi qua hững hờ.
[Em]Hạnh phúc như mật [C]trong hoa, [B7]không đến với [B7]ai không nhọc nhằn tìm kiếm
[Em]Hạnh phúc tuyệt [C]vời mà tôi đã [D]thấy, tựa [G]những hạt ngọc trong đá
[Em]Mà những đồng [D]đội bạn bè của [G]tôi tìm [Am]thấy [B]trong [Em]ngàn gian lao.
[Em]Hạnh phúc [G]tuyệt vời mà tôi đã [E7]thấy, tựa những [Am]mật ngọt trong hoa,
[Am]Bằng trái [D]tim nồng nàn yêu [G]thương, [B7]bạn bè [Em]tôi đã dâng cuộc đời.
[A] | [Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [Am] | [D] | [G] | [B] |
|[Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [G] | [Am] -[B] | [Em]
[B] | [Em] | [C] | [D] | [G] | [Em] | [C] | 2[B7] |
[A]- | [Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [Am] | [D] | [G] | [B] |
|[Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [G] | [Am] | [B] | [Em]
INSTRUMENT
| [Em] | [Am] | [D] | [G] | [Am] | [B] | [Am] | [B] | [Em]|
[A]- | [Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [Am] | [D] | [G] | [B] |
|[Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [G] | [Am] [B] | [Em]
[B] | [Em] | [C] | [D] | [G] | [Em] | [C] | [B7] |
[A]- | [Em] | [G] | [E] |2 [Am] | [D] | [Am] | [D] | [G] | [B] |
|[Em] | [G]| [E] | 2[Am] | [D] | [G] | [Am] | [B] | [Em] | [G] | [Am] | [B] | [Em]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngọc Trong Đá

Nguyễn Ngọc Thiện
INTRO: NHỊP 4/4
| [Em] | [Am] | [D] | [G] | [Am] | [B] | [Am] [B] | [Em]|
[Em]Có những con [Am]đường mịt mù sương [D]giăng, [G]rừng lá trập trùng vời xa.
[Am]Có nhưng lối [B]mòn phủ [Am]đầy rêu xanh [B]và đã [Em]quên bàn chân qua.
[Em]Có những [G]tháng ngày ào ạt [E]mưa tuôn và [Am]những nhọc nhằn trên vai.
[Am]Có những tháng ngày [D]mặt trời [G]bỏng cháy nhưng [Am/b]trên môi ta vẫn nở những [Em]nụ cười.
[Em]Hạnh phúc như ngọc [C]trong đá, không đến [D]với [G]ai đi qua hững hờ.
[Em]Hạnh phúc như mật [C]trong hoa, [B7]không đến với [B7]ai không nhọc nhằn tìm kiếm
[Em]Hạnh phúc tuyệt [C]vời mà tôi đã [D]thấy, tựa [G]những hạt ngọc trong đá
[Em]Mà những đồng [D]đội bạn bè của [G]tôi tìm [Am]thấy [B]trong [Em]ngàn gian lao.
[Em]Hạnh phúc [G]tuyệt vời mà tôi đã [E7]thấy, tựa những [Am]mật ngọt trong hoa,
[Am]Bằng trái [D]tim nồng nàn yêu [G]thương, [B7]bạn bè [Em]tôi đã dâng cuộc đời.
[A] | [Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [Am] | [D] | [G] | [B] |
|[Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [G] | [Am] -[B] | [Em]
[B] | [Em] | [C] | [D] | [G] | [Em] | [C] | 2[B7] |
[A]- | [Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [Am] | [D] | [G] | [B] |
|[Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [G] | [Am] | [B] | [Em]
INSTRUMENT
| [Em] | [Am] | [D] | [G] | [Am] | [B] | [Am] | [B] | [Em]|
[A]- | [Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [Am] | [D] | [G] | [B] |
|[Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [G] | [Am] [B] | [Em]
[B] | [Em] | [C] | [D] | [G] | [Em] | [C] | [B7] |
[A]- | [Em] | [G] | [E] |2 [Am] | [D] | [Am] | [D] | [G] | [B] |
|[Em] | [G]| [E] | 2[Am] | [D] | [G] | [Am] | [B] | [Em] | [G] | [Am] | [B] | [Em]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com