1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngọc Trong Đá

Cuộn trang

INTRO: NHỊP 4/4 | [Em] | [Am] | [D] | [G] | [Am] | [B] | [Am] [B] | [Em]| [Em]Có những con [Am]đường mịt mù sương [D]giăng, [G]rừng lá trập trùng vời xa. [Am]Có nhưng lối [B]mòn phủ [Am]đầy rêu xanh [B]và đã [Em]quên bàn chân qua. [Em]Có những [G]tháng ngày ào ạt [E]mưa tuôn và [Am]những nhọc nhằn trên vai. [Am]Có những tháng ngày [D]mặt trời [G]bỏng cháy nhưng [Am/b]trên môi ta vẫn nở những [Em]nụ cười. [Em]Hạnh phúc như ngọc [C]trong đá, không đến [D]với [G]ai đi qua hững hờ. [Em]Hạnh phúc như mật [C]trong hoa, [B7]không đến với [B7]ai không nhọc nhằn tìm kiếm [Em]Hạnh phúc tuyệt [C]vời mà tôi đã [D]thấy, tựa [G]những hạt ngọc trong đá [Em]Mà những đồng [D]đội bạn bè của [G]tôi tìm [Am]thấy [B]trong [Em]ngàn gian lao. [Em]Hạnh phúc [G]tuyệt vời mà tôi đã [E7]thấy, tựa những [Am]mật ngọt trong hoa, [Am]Bằng trái [D]tim nồng nàn yêu [G]thương, [B7]bạn bè [Em]tôi đã dâng cuộc đời. [A] | [Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [Am] | [D] | [G] | [B] | |[Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [G] | [Am] -[B] | [Em] [B] | [Em] | [C] | [D] | [G] | [Em] | [C] | 2[B7] | [A]- | [Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [Am] | [D] | [G] | [B] | |[Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [G] | [Am] | [B] | [Em] INSTRUMENT | [Em] | [Am] | [D] | [G] | [Am] | [B] | [Am] | [B] | [Em]| [A]- | [Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [Am] | [D] | [G] | [B] | |[Em] | [G] | [E] | 2[Am] | [D] | [G] | [Am] [B] | [Em] [B] | [Em] | [C] | [D] | [G] | [Em] | [C] | [B7] | [A]- | [Em] | [G] | [E] |2 [Am] | [D] | [Am] | [D] | [G] | [B] | |[Em] | [G]| [E] | 2[Am] | [D] | [G] | [Am] | [B] | [Em] | [G] | [Am] | [B] | [Em]

Video hướng dẫn