highlight chords
Ngoéo tay nhau thề lòng không [Em] đổi lòng 
Ngoéo tay nhau [E7] thề tình nghĩa [Am] mênh mong 
Ví dù ông tơ [C] hồng muốn cản ngăn đôi [Em] mình 
Vững [B7] lòng xem tựa như [D] không [B7]
Ðã yêu chân thành cần chi [Em] nói nhiều 
Mấy sông cũng [E7] lội ngàn núi [Am] cũng leo 
Ví người yêu trên [C] đèo chẳng ngại công xin [Em] trèo 
Quyết [B7] tìm cho được người [Em] yêụ
Tóc em [Em] dài em cài bông thiên [B7] lý 
Em mỉm miệng em [D] cười anh để ý anh [G] thương 
Mến anh [Em] nghèo áo sứt chỉ đường [Am] tà 
Vợ anh thì chưa [D] có mẹ [B7] già để ai [Em] khâụ 
Ngoéo tay nhau thề đẹp duyên [Em] cau trầu 
Ngoéo tay nhau [E7] thề tình nghĩa [Am] thâm sâu 
Ðã đồng tâm chung [C] đầu dẫu biển đông không [Em] màn 
Tác [B7] cạn cho được gần [Em] nhaụ
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngoéo tay nhau thề

Vinh Sử
Ngoéo tay nhau thề lòng không [Em] đổi lòng 
Ngoéo tay nhau [E7] thề tình nghĩa [Am] mênh mong 
Ví dù ông tơ [C] hồng muốn cản ngăn đôi [Em] mình 
Vững [B7] lòng xem tựa như [D] không [B7]
Ðã yêu chân thành cần chi [Em] nói nhiều 
Mấy sông cũng [E7] lội ngàn núi [Am] cũng leo 
Ví người yêu trên [C] đèo chẳng ngại công xin [Em] trèo 
Quyết [B7] tìm cho được người [Em] yêụ
Tóc em [Em] dài em cài bông thiên [B7] lý 
Em mỉm miệng em [D] cười anh để ý anh [G] thương 
Mến anh [Em] nghèo áo sứt chỉ đường [Am] tà 
Vợ anh thì chưa [D] có mẹ [B7] già để ai [Em] khâụ 
Ngoéo tay nhau thề đẹp duyên [Em] cau trầu 
Ngoéo tay nhau [E7] thề tình nghĩa [Am] thâm sâu 
Ðã đồng tâm chung [C] đầu dẫu biển đông không [Em] màn 
Tác [B7] cạn cho được gần [Em] nhaụ

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com