1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngoéo tay nhau thề

Cuộn trang

Ngoéo tay nhau thề lòng không [Em] đổi lòng Ngoéo tay nhau [E7] thề tình nghĩa [Am] mênh mong Ví dù ông tơ [C] hồng muốn cản ngăn đôi [Em] mình Vững [B7] lòng xem tựa như [D] không [B7] Ðã yêu chân thành cần chi [Em] nói nhiều Mấy sông cũng [E7] lội ngàn núi [Am] cũng leo Ví người yêu trên [C] đèo chẳng ngại công xin [Em] trèo Quyết [B7] tìm cho được người [Em] yêụ Tóc em [Em] dài em cài bông thiên [B7] lý Em mỉm miệng em [D] cười anh để ý anh [G] thương Mến anh [Em] nghèo áo sứt chỉ đường [Am] tà Vợ anh thì chưa [D] có mẹ [B7] già để ai [Em] khâụ Ngoéo tay nhau thề đẹp duyên [Em] cau trầu Ngoéo tay nhau [E7] thề tình nghĩa [Am] thâm sâu Ðã đồng tâm chung [C] đầu dẫu biển đông không [Em] màn Tác [B7] cạn cho được gần [Em] nhaụ

Video hướng dẫn