1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngợi khen (The Comrades Song of Hope)

Cuộn trang

Video hướng dẫn