1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngồi lại trên đồi

Cuộn trang

Ta đâu ngờ tình xưa vẫn [A] còn như [E7] ngày [A] ấy [E7] Khi xa người sao [D] đành [E] quên [A] Như chim trời tìm [C#m] đất [F#m] mới [Bm] Tan bao nhiêu nên thơ đã trong [E7] tay [A] cầm [C#m] Theo sông xanh trôi [F#m] đi không tiếc [Bm] thương gì [E] nhau [F#m] Như chim bay anh [Bm] ơi cuối chân [E7] trời [A] ấy [E] Theo mây trôi mây trôi đã xa [D] rồi đã xa [E7] rồi [A] Ngồi với lòng xót [E7] xa [Bm] Tình vẫn còn thiết [A] tha [A7] Một chiều [D] xuân đê mê gối chăn còn [A] ấm da nồng Tình dài [Dm] đâu anh ơi đứt dây hững [E7] hờ Một lần [Dm] vui cho nhau sầu muôn [E7] kiếp Gối [Am] đầu trên [Dm] bờ vực sâu đớn [E7] đau. [A] Ta đâu ngờ tình xưa vẫn [A] còn như [E7] ngày [A] ấy [E7] Khi xa người sao [D] đành [E] quên [A] Cho tim này sầu [C#m][F#m] tái [Bm] Cho bao nhiêu cơn mên đớn đau [E7][A] về [C#m] Cho hai tay buông [F#m] xuôi theo kiếp [Bm] chim trời [E] bay [F#m] Cho tim yêu lung [Bm] lay trước bao [E7] tầm [A] với Anh anh ơi anh ơi đã xa [D] rồi đã xa [E7] rồi [A] Ngồi với lòng xót [E7] xa [Bm] tình vẫn còn thiết [A] tha.

Video hướng dẫn