1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngôi sao ban chiều

Cuộn trang

[Em] Màn chiều dần buông xuống gió ngàn vi [G] vu Lấp lánh đầu [B7] hiên ngôi sao ban [Em] chiều Gợi lòng tôi thương [C] nhớ tới người [B7] yêu Ở phương trời [Em] xa [Em] Anh thân yêu nơi xa anh [E7] có nhớ [Am] chăng Năm xưa đôi [C] ta chung lời nguyện [B7] ước [Em] Bấy lâu nay tim tôi luôn [E7] nhớ đến [Am] anh Như ngôi sao [C] hôm bao ngày mong [B7] chờ [Em] Vì lòng tôi mãi [C] mãi vẫn còn khắc [B7] sâu một bóng hình [Em] ai [Em] Người mà tôi yêu dấu đã về nơi [G] nào Tháng năm buồn [B7] trôi tôi vẫn mong [Em] hờ Nhìn trời mây bát [C] ngát lá xao xác [B7] rơi Lòng thấy buồn [Em] thương [Em] Ôi không gian bao la nhắn [E7] giúp cho [Am] ta Anh nơi phương [C] xa có còn chờ [B7] ta [Em] Bấy lâu nay tim ta luôn [E7] nhớ đến [Am] anh Như ngôi sao [C] hôm nao ngày mong [B7] chờ [Em] Vì lòng ta mãi [C] mãi vẫn còn mang [B7] theo cả mối tình [Em] anh

Video hướng dẫn