highlight chords
1. Có một [Am] người con gái tuổi hai mươi
Xa Hà [F] Nội ra chiến trường khói [Dm] lửa
Lòng thiết [E7] tha vì cuộc sống hoà bình
Một lương [G] y như là từ [E7] mẫu
Giữa chiến [Am] trường Quảng Ngãi lắm đạn [C] bom
Chị đã [Dm] sống một thời tuổi [E7] trẻ
Dẫu biết [G] rằng một mai mình ngã [E7] xuống
Vì tự do của dân tộc Việt [Am] Nam
Có một [Am] người con gái tuổi hai [Dm] mươi 
Đã nằm [G] lại trên mảnh đất quê [C] hương
Máu thắm [F] đỏ từng trang nhật kí
Chị đã ra [E7] đi, cả đất nước nghiêng [Am] mình
ĐK: Chị đã cho [Am] tôi niềm tin vào cuộc [C] sống
Chị đã thắp [G] lên ngọn lửa tuổi hai [Am] mươi
Chị đã [G] cho tôi vươn lên bằng khát [Dm] vọng
Dù chông [E7] gai vẫn không ngừng vươn [C] tới
Chị đã [Am] cho tôi niềm tin vào cuộc [C] sống
Chị đã thắp [G] lên ngọn lửa tuổi hai [Am] mươi
Chị đã cho [G] tôi vươn lên bằng khát [Dm] vọng
Cùng chung [E7] tay xây đất nước đẹp [Am] giàu
2. Có một [Am] người con gái tuổi hai mươi
Mang trong [F] mình trái tim cháy [Dm] bỏng
Một trái [E7] tim nhân hậu giữa cuộc đời
Một trái [G] tim đầy lòng trắc [E7] ẩn
Giữa chiến [Am] trường lửa đạn vẫn bền [C] gan
Vẫn chiến [Dm] đấu không biết mõi [E7] mệt
Dẫu biết [G] rằng một mai mình ngã [E7] xuống
Vì tự do của dân tộc Việt [Am] Nam
Có một [Am] người con gái tuổi hai [Dm] mươi 
Đã nằm [G] lại trên mảnh đất quê [C] hương
Máu thắm [F] đỏ từng trang nhật kí
Chị đã ra [E7] đi, cả đất nước nghiêng [Am] mình
ĐK: Chị đã cho [Am] tôi niềm tin vào cuộc [C] sống
Chị đã thắp [G] lên ngọn lửa tuổi hai [Am] mươi
Chị đã [G] cho tôi vươn lên bằng khát [Dm] vọng
Dù chông [E7] gai vẫn không ngừng vươn [C] tới
Chị đã [Am] cho tôi niềm tin vào cuộc [C] sống
Chị đã thắp [G] lên ngọn lửa tuổi hai [Am] mươi
Chị đã cho [G] tôi vươn lên bằng khát [Dm] vọng
Cùng chung [E7] tay xây đất nước đẹp [Am] giàu
* Có một người con gái tuổi [Dm] hai mươi
Có một [G] người con gái tuổi [E7] hai mươi
Mang trong mình trái tim cháy bỏng
Một trái tim nhân hậu giữa cuộc [Am] đời
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngọn lửa tuổi hai mươi (Ngọn lửa tuổi 20)

Thanh Bình
1. Có một [Am] người con gái tuổi hai mươi
Xa Hà [F] Nội ra chiến trường khói [Dm] lửa
Lòng thiết [E7] tha vì cuộc sống hoà bình
Một lương [G] y như là từ [E7] mẫu
Giữa chiến [Am] trường Quảng Ngãi lắm đạn [C] bom
Chị đã [Dm] sống một thời tuổi [E7] trẻ
Dẫu biết [G] rằng một mai mình ngã [E7] xuống
Vì tự do của dân tộc Việt [Am] Nam
Có một [Am] người con gái tuổi hai [Dm] mươi 
Đã nằm [G] lại trên mảnh đất quê [C] hương
Máu thắm [F] đỏ từng trang nhật kí
Chị đã ra [E7] đi, cả đất nước nghiêng [Am] mình
ĐK: Chị đã cho [Am] tôi niềm tin vào cuộc [C] sống
Chị đã thắp [G] lên ngọn lửa tuổi hai [Am] mươi
Chị đã [G] cho tôi vươn lên bằng khát [Dm] vọng
Dù chông [E7] gai vẫn không ngừng vươn [C] tới
Chị đã [Am] cho tôi niềm tin vào cuộc [C] sống
Chị đã thắp [G] lên ngọn lửa tuổi hai [Am] mươi
Chị đã cho [G] tôi vươn lên bằng khát [Dm] vọng
Cùng chung [E7] tay xây đất nước đẹp [Am] giàu
2. Có một [Am] người con gái tuổi hai mươi
Mang trong [F] mình trái tim cháy [Dm] bỏng
Một trái [E7] tim nhân hậu giữa cuộc đời
Một trái [G] tim đầy lòng trắc [E7] ẩn
Giữa chiến [Am] trường lửa đạn vẫn bền [C] gan
Vẫn chiến [Dm] đấu không biết mõi [E7] mệt
Dẫu biết [G] rằng một mai mình ngã [E7] xuống
Vì tự do của dân tộc Việt [Am] Nam
Có một [Am] người con gái tuổi hai [Dm] mươi 
Đã nằm [G] lại trên mảnh đất quê [C] hương
Máu thắm [F] đỏ từng trang nhật kí
Chị đã ra [E7] đi, cả đất nước nghiêng [Am] mình
ĐK: Chị đã cho [Am] tôi niềm tin vào cuộc [C] sống
Chị đã thắp [G] lên ngọn lửa tuổi hai [Am] mươi
Chị đã [G] cho tôi vươn lên bằng khát [Dm] vọng
Dù chông [E7] gai vẫn không ngừng vươn [C] tới
Chị đã [Am] cho tôi niềm tin vào cuộc [C] sống
Chị đã thắp [G] lên ngọn lửa tuổi hai [Am] mươi
Chị đã cho [G] tôi vươn lên bằng khát [Dm] vọng
Cùng chung [E7] tay xây đất nước đẹp [Am] giàu
* Có một người con gái tuổi [Dm] hai mươi
Có một [G] người con gái tuổi [E7] hai mươi
Mang trong mình trái tim cháy bỏng
Một trái tim nhân hậu giữa cuộc [Am] đời

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com