1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngọn lửa tuổi hai mươi (Ngọn lửa tuổi 20)

Cuộn trang

1. Có một [Am] người con gái tuổi hai mươi Xa Hà [F] Nội ra chiến trường khói [Dm] lửa Lòng thiết [E7] tha vì cuộc sống hoà bình Một lương [G] y như là từ [E7] mẫu Giữa chiến [Am] trường Quảng Ngãi lắm đạn [C] bom Chị đã [Dm] sống một thời tuổi [E7] trẻ Dẫu biết [G] rằng một mai mình ngã [E7] xuống Vì tự do của dân tộc Việt [Am] Nam Có một [Am] người con gái tuổi hai [Dm] mươi Đã nằm [G] lại trên mảnh đất quê [C] hương Máu thắm [F] đỏ từng trang nhật kí Chị đã ra [E7] đi, cả đất nước nghiêng [Am] mình ĐK: Chị đã cho [Am] tôi niềm tin vào cuộc [C] sống Chị đã thắp [G] lên ngọn lửa tuổi hai [Am] mươi Chị đã [G] cho tôi vươn lên bằng khát [Dm] vọng Dù chông [E7] gai vẫn không ngừng vươn [C] tới Chị đã [Am] cho tôi niềm tin vào cuộc [C] sống Chị đã thắp [G] lên ngọn lửa tuổi hai [Am] mươi Chị đã cho [G] tôi vươn lên bằng khát [Dm] vọng Cùng chung [E7] tay xây đất nước đẹp [Am] giàu 2. Có một [Am] người con gái tuổi hai mươi Mang trong [F] mình trái tim cháy [Dm] bỏng Một trái [E7] tim nhân hậu giữa cuộc đời Một trái [G] tim đầy lòng trắc [E7] ẩn Giữa chiến [Am] trường lửa đạn vẫn bền [C] gan Vẫn chiến [Dm] đấu không biết mõi [E7] mệt Dẫu biết [G] rằng một mai mình ngã [E7] xuống Vì tự do của dân tộc Việt [Am] Nam Có một [Am] người con gái tuổi hai [Dm] mươi Đã nằm [G] lại trên mảnh đất quê [C] hương Máu thắm [F] đỏ từng trang nhật kí Chị đã ra [E7] đi, cả đất nước nghiêng [Am] mình ĐK: Chị đã cho [Am] tôi niềm tin vào cuộc [C] sống Chị đã thắp [G] lên ngọn lửa tuổi hai [Am] mươi Chị đã [G] cho tôi vươn lên bằng khát [Dm] vọng Dù chông [E7] gai vẫn không ngừng vươn [C] tới Chị đã [Am] cho tôi niềm tin vào cuộc [C] sống Chị đã thắp [G] lên ngọn lửa tuổi hai [Am] mươi Chị đã cho [G] tôi vươn lên bằng khát [Dm] vọng Cùng chung [E7] tay xây đất nước đẹp [Am] giàu * Có một người con gái tuổi [Dm] hai mươi Có một [G] người con gái tuổi [E7] hai mươi Mang trong mình trái tim cháy bỏng Một trái tim nhân hậu giữa cuộc [Am] đời

Video hướng dẫn