1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngũ bái 1

Thế Thông

Nguồn: thanhcavietnam.net